Az oldalon cookie-kat használunk a weboldal teljesítményének növelése érdekében. Az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti.

Gyakran Ismételt Kérdések

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK AZ „ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK” PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN

KI A SZERVEZŐJE AZ „ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK” PÁLYÁZATNAK?

A pályázat szervezője a TESCO-GLOBAL Zrt. A program az Effekteam Egyesület szakmai közreműködésével valósul meg.

MI A CÉLJA AZ „ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK” PÁLYÁZATNAK?

Az „Ön választ, mi segítünk” pályázati program célja, hogy jótékony célú, helyi közösségi kezdeményezéseket támogasson, amelyekkel a helyi közösségek számára legértékesebb törekvések valósulhatnak meg.

Mit értünk helyi közösség, közösségi munka alatt?

A pályázat szempontjából helyi közösségnek az azonos településen, településrészben vagy szomszédságban élő embereket értjük, akiket összeköt az, hogy tenni akarnak közvetlen környezetük jobbításáért, saját és gyerekeik jövőjéért. Egy közösségi projekt akkor lehet igazán sikeres, ha az ott élők, a közösség tagjai már a kezdetektől fogva részt vesznek a közös cél, ötletek és tervek kidolgozásában, majd aktívan közreműködnek azok megvalósításában is.

Mi az időzítése az „Ön választ, mi segítünk” pályázatnak?

Pályázati projektek benyújtása: 2019. október 7. és november 15. között.
Szavazási szakaszba továbbjutó pályázatok kiválasztása: 2019. november 18. és december 13. között.
Vásárlói szavazás a körzetenkénti 3 kiválasztott projektre: 2020. január 20. és február 16. között.
Vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2020. március elején.

Kik jelentkezhetnek a pályázatra?

A pályázatra civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek), közoktatási intézmények, társasházak és lakásszövetkezetek és nonprofit kis- és középvállalkozások és informális csoportok egyaránt jelentkezhetnek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem vehetnek részt a pályázatban.

Ezen túlmenően informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben szavazásra bejutott pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz. A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fenti bekezdésben írtaknak.

A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van. Az ország minden településéről lehetséges pályázatot benyújtani, nem kizáró ok, ha a településen nincs Tesco áruház.

Mekkora összegű támogatást nyerhetek?

Az egy pályázó által elnyerhető adomány összege a szavazás kimenetelétől függően 400.000 forint, 200.000 forint vagy 100.000 forint. Egy pályázó különdíjban részesül, melynek összege 400.000 forint.

Hány győztes pályamunkát választanak a pályázat végén, és az azokat benyújtó szervezetek mennyi támogatást kapnak?

A pályázat végén, az összes áruházi szavazásra bejutott kezdeményezés, maximálisan 183 pályamunka (körzetenként 3-3) részesülhet támogatásban. A támogatást az összes, áruházi szavazásra bejutott kezdeményezés minden körzetben a szavazatszámok függvényében nyerheti el.
Körzetenként egy-egy pályázó által elnyerhető támogatás összege a szavazás kimenetelétől függően:
• legtöbb szavazatot kapott pályázó: 400.000 Ft
• második legtöbb szavazatot kapott pályázó: 200.000 Ft
• a körzetben legkevesebb szavazatot kapott pályázó: 100.000 Ft.
A független értékelők szakmai szempontok (kidolgozottság, innovativitás, kreativitás, fenntarthatóság) alapján egy pályázót különdíjra javasolnak. A különdíj nyertese a szavazási időszak kezdetén kerül kihirdetésre 2020 januárjában.
Az elnyert támogatás felhasználási feltételeiről a pályázati felhívásban olvashat.

JELENTKEZÉS AZ „ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK” PÁLYÁZATRA

HOGYAN TUDOM BENYÚJTANI A PÁLYÁZATOMAT?

A pályamunkát a pályázati adatlap megfelelő kitöltésével nyújthatja be. A pályázati adatlapot a www.tesco.hu/kozosseg oldalon éri el.

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANOM?

A pályázati adatlaphoz kérjük csatolni a szervezet irányadó pénzügyi jogszabályoknak megfelelő utolsó elfogadott éves beszámolóját, iskola óvoda, bölcsőde esetén a fenntartónak a projekthez való hozzájáruló nyilatkozatát, társasházak/lakásszövetkezetek esetén: jegyzőkönyvet a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett fejlesztésről, s ehhez hozzájárulnak.

Amennyiben a szervezet még nincs egy éves, és így nem áll rendelkezésére éves beszámoló, kérjük, a szövegben ezt jelezzék.

Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, akkor az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjára (a tulajdoni lap a TakarNetről is letölthető, elegendő a nem hiteles tulajdoni lap másolat is); egyéb jogviszony esetén a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolatára, az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulására és 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fényképre van szükség.

Ha informális csoport nyújtja be a pályázatot, akkor a befogadó szervezet a fenti dokumentáción túl egy szándéknyilatkozatot is köteles benyújtani, melyben vállalja, hogy a projekt nyertessége esetén szerződést köt, bankszámláján fogadja a támogatást, és gondoskodik annak szabályszerű nyilvántartásáról és elszámolásáról. A szándéknyilatkozat letölthető a www.tesco.hu/kozosseg oldalról. Az elszámolás során becsatolt számláknak a befogadó szervezet nevére kell szólniuk. Informális csoport pályázata esetén a pályázati űrlap szervezetre vonatkozó részénél a befogadó szervezet adatait kérjük feltüntetni.

A benyújtandó dokumentumok listáját a pályázati felhívásban részletesen megtalálja. A pályázati felhívást a www.tesco.hu/kozosseg oldalon éri el.

Honnan tudom, hogy melyik körzetbe tartozom?

A jelentkezési adatlap megfelelő kitöltésével a rendszer automatikusan besorolja a pályamunkát kibocsátó szervezetet a megfelelő körzethez (a megvalósítás helyszíne szerinti irányítószám alapján). A körzetek listáját a www.tesco.hu/kozosseg oldalon éri el.

A magyarországi Tesco áruházak összesen 61 körzetbe lettek besorolva.

A pályázati szakaszban beérkező pályázatok számának és minőségének függvényében a szavazási szakaszban körzetösszevonásokra kerülhet sor annak érdekében, hogy a lehető legtöbb pályázatot benyújtó szervezetnek biztosíthassunk lehetőséget arra, hogy a szavazási szakaszba jutva támogatást nyerhessen el.

Milyen szempontoknak kell megfelelni a pályázásnál?

A pályázatok elbírálásánál a következő szempontok érvényesülnek:

• Helyi közösségekre kifejtett hatás
• Helyi közösség bevonása
• Tesco munkatársainak bevonása
• Költségvetés
• Láthatóság
• Megvalósíthatóság
• A pályázati projekt futamideje 2020. április 1. és 2020. december 31. közé esik.

A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az egyszeri, alkalmi rendezvényekhez képest.

A szempontokra vonatkozóan bővebb információt a pályázati felhívásban talál. A pályázati felhívást www.tesco.hu/kozosseg oldalon éri el.

Részt vehetek a programban, ha az előző fordulóban az én pályázatom nyerte el a támogatást?

Igen, nincs akadálya annak, hogy korábbi nyertesek is pályázatot nyújtsanak be a program 7. fordulójára.

Milyen kategóriákban nevezhetek?

A pályamunkákat az alábbi kategóriákban nyújthatja be:

• A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása
• Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok és felnőttek számára
• Egészséges életmód, egészségmegőrzés

A pályázati adatlapon meg kell jelölni, hogy a három közül melyik kategóriában kívánnak pályázni. Ugyanakkor az egyes kategórián belül végezhető tevékenységekre nincsen további korlátozás vagy megkötés – a pályázók fantáziájára bízzuk, hogy milyen ötleteket, terveket találnak ki!

A kategóriákra vonatkozó bővebb információt a pályázati felhívásban talál. A pályázati felhívást www.tesco.hu/kozosseg oldalon éri el.

Mit jelent a Tesco munkatársak bevonása a pályázat értékelésénél?

Az „Ön választ, mi segítünk” program célja, hogy olyan pályázatokhoz nyújtson támogatást, amelyek ott fejtik ki jótékony hatásukat, ahol a Tesco által érintett közösségek, az áruházlánc vásárlói és dolgozói élnek. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink aktívan részt vegyenek a helyi közösségek életében, ismerjék azok terveit, kihívásait, így a pályázat elbírálásakor előnyt jelenthet, ha a pályázó be tudja vonni projektjébe önkéntesként, vagy más egyéb módon a Tesco munkatársait is. Ezzel segíthetnek kollégáinknak abban, hogy jobban megismerjék a helyben működő szervezeteket és az általuk támogatott célokat.

Mikor értesítenek a pályázatom elbírálásáról?

A körzetenként 3 legjobbnak ítélt pályázót a 2019. december 16-ig értesítjük.

Van lehetőségem visszalépni a pályázástól?

Igen. A pályázástól való visszalépésre 2019. december 19, 9:00 óráig van lehetőség. Amennyiben a pályázó vissza kíván lépni, azt a kozossegipalyazat@tesco.hu e-mail címre küldött üzenettel teheti meg.

Kihez fordulhatok a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel?

A pályázattal kapcsolatos kérdések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Veres-Papp Hajnalka, kozossegipalyazat@tesco.hu, +36 (1) 700-0020

AZ „ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK” PÁLYÁZAT SZAVAZATI SZAKASZA

Hogyan működik a szavazás, és mikortól meddig tart?

A 2019. november 11., 12 óráig beérkezett pályázatokat az Effekteam Egyesület szakértői, mint a Tesco független szakmai partnerei értékelik majd. Az értékelők körzetenként három pályázatot választanak ki, amelyek továbbjutnak a szavazási szakaszba, ahol a Tesco vásárlói és munkatársai kezébe adja a döntést, hogy az egyes körzetekben melyik civil szervezet nyerje el a nettó 400 000 forintos, 200.000 forintos, illetve 100.000 forintos támogatást.

A vásárlók 2020. január 20. és február 16. között szavazhatnak majd a továbbjutott pályázatokra. Minden vásárlás után 1 darab zsetont kapnak, amit az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon dobhatnak be a kiválasztott és támogatott szervezet és pályázati program mellé.

A nyertes pályázatokat a 2020. március elején hirdeti ki az áruházlánc.

Hogyan kapok zsetont a szavazáshoz?

A Tesco vásárlói 2020. január 20. és február 16. között minden vásárlás után 1 darab zsetont kapnak, amit az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon dobhatnak be a kiválasztott és támogatott szervezet és pályázati program mellé.

Hol találom a szavazási szakasz eredményeit?

A szavazási időszakban az áruházakban minden héten összeszámolják és körzetenként összesítik az egyes pályázókra leadott szavazatokat. A heti összesítés eredményét az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon, illetve a pályázat weboldalán, a www.tesco.hu/kozosseg oldalon tüntetik fel.
A TESCO-GLOBAL Zrt. hetente közzéteszi a szavazatok aktuális állását a www.tesco.hu/kozosseg oldalon a következő módon:
• a szavazás első heti eredményét a második héten teszi közzé úgy, hogy az eredmény tartalmazza az adott körzet összes áruházának összes zsetongyűjtőjébe beérkezett szavazatok számát
• a szavazás második heti eredményét a harmadik héten teszi közzé úgy, hogy az eredmény összevontan tartalmazza az első és második hét eredményét (figyelembe véve az adott körzet összes áruházának összes zsetongyűjtőjébe beérkezett szavazatok számát)
• a szavazás harmadik heti eredményét a negyedik héten teszi közzé úgy, hogy az eredmény összevontan tartalmazza az első, a második és a harmadik hét eredményét (figyelembe véve az adott körzet összes áruházának összes zsetongyűjtőjébe beérkezett szavazatok számát)
• a végeredményt a pályázati kiírásban szereplő időpontban teszi közzé úgy, hogy az tartalmazza az egész pályázati időszakban az adott szervezetre vonatkozó összes beérkezett szavazatot, azaz összevontan az 1., a 2., a 3., és a 4. heti eredményeket.

Hogyan bátoríthatom a Tesco vásárlóit, hogy szavazzanak a projektemre?

A szavazási időszakban számtalan lehetősége van szavazókat toborozni. Saját önkéntesei és támogatói körének mozgósításán túl szervezhet akciókat a pályázati körzetéhez tartozó Tesco áruházakban is. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a helyi Tesco munkatársaival, további tippeket pedig a toborzáshoz a www.tesco.hu/kozosseg oldalon talál.

Felhívjuk a pályázók figyelmét ugyanakkor, hogy a pályázat során, különösen a szavazás során tanúsított nem etikus magatartás a pályázó szervezet kizárását vonhatja maga után.

Lehet online szavazni?

Nem, a szavazatokat kizárólag az áruházi kasszáknál, közvetlenül a fizetés után kapott zsetonokkal lehet leadni a zsetongyűjtő pontoknál.

Hogyan hirdethetem a pályázatomat a Tescóban?

A szavazási szakaszban lehetősége van a Tesco áruházakban a vásárlók szavazataiért kampányolni. Ehhez minden pályázónak a körzetéhez tartozó Tesco áruházzal kell felvennie a kapcsolatot, az áruházban pedig segítenek helyszínt és időpontot találni a szavazatgyűjtő akcióhoz.

A TÁMOGATÁS MEGVALÓSÍTÁSA

Ha nyerek, meddig kell megvalósítanom a projektet?

A nyertesek kötelesek a pályázatra benyújtott projektet 2020. december 31-ig lezárni.

Hogyan történik a támogatás kifizetése?

A nyertes projektek számára a támogatás kifizetése a támogatási szerződés megkötését követően történik. Amennyiben a szerződés megkötésére legkésőbb 2020. május 31-ig nem kerül sor, úgy a nyertes projekt támogatási összege nem kerül kifizetésre.

Ki és hogyan köt szerződést a nyertes pályázókkal?

A szerződést a nyertes pályázókkal a TESCO-GLOBAL Zrt. partnere, az Effekteam Egyesület köti meg; munkatársa a sikeres pályázókkal külön veszi majd fel a kapcsolatot.

Mire költhetem a támogatást?

Minden, a pályázatban leírt és az értékelők által jóváhagyott tevékenységhez szükséges kiadás fedezésére, így
- anyagok és eszközök,
- utazás, szállítás
- szolgáltatások
- szakértői díjak és
- bérek költségeire.

Fontos, hogy a bérköltségek nem haladhatják meg a támogatás 50%-át. A támogatás nem fordítható a projekthez nem kapcsolódó, vagy a szerződés aláírása előtt keletkezett költségekre, illetve általános működési költségekre sem. A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani a támogatott szervezet könyvelésében.

Mi történik a pályázati díjak kiutalása után? Hogyan ellenőrzi a Tesco a projektek tényleges megvalósulását?

A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül tartalmi és pénzügyi beszámolót kell készítenie, amelyekben többek között részletesen ki kell térni a tevékenységekre, eredményekre, elért hatásokra és a kiadások megfelelő dokumentációval alátámasztott részletes bemutatására.

A megvalósult projekteket kommunikálni fogja a Tesco?

Igen, a Tesco jogosult az „Ön választ, mi segítünk” program kommunikációja során a szavazási szakaszba jutott pályázók nevét felhasználni, programjukat bemutatni, továbbá a már megvalósult projektek eredményeit közzétenni.

Kapcsolat – Pályázók számára

Pályázással kapcsolatos információk:
Veres-Papp Hajnalka
kozossegipalyazat@tesco.hu
+36 (1) 700 – 0020

Kapcsolat – A sajtó képviselői számára

Sajtókapcsolatok:
sajto@tesco.hu

Kövessen minket!