icon_search

  Adatvédelem

  Adatvédelmi tájékoztató

  Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak általában ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogathatók, azonban előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak egyes részeinek eléréséhez regisztráció és ezzel egyidejűleg személyes adatok megadása szükséges. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a Felhasználó szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait.


  1. Regisztráció a www.tesco.hu oldalon

  1.1. Felhasználóa www.tesco.hu oldalon történt regisztrációjával önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.,cégjegyzékszám: 13-10-040628, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Tesco”) a regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatokat (regisztrációhoz feltétlenül szükséges  adatok: név, elektronikus levelezési cím; nem szükséges megadni a regisztrációhoz a születési dátumot és a lakcímet; a továbbiakban: „személyes adatok”) a a hozzájárulás Felhasználóáltali visszavonásáig a tesco.hu, az online bevásárlás (www.tesco.hu/bevasarlas), valaminta clubcard.hu felületekhez való hozzáférés céljából, a Tesco kezelje ésaz adatbázisában tárolja.

  1.2. A regisztrációhoz az alábbi személyes adatok megadásaminden esetbenszükséges: felhasználó neve és elektronikus levelezési (e-mail) címe.
  A születési dátum, valamint a lakcím alapján – amennyiben ezt a Felhasználó megadja – Tesco a Felhasználó korának megfelelőtartalmú reklámot, valaminta lakóhelye szerinti célzott hírlevelet küldhet, azaz a Felhasználó a hírlevélben olyan ajánlatok közül válogathat, amelyek a megadott cím közelében lévő Tesco áruházakban elérhetőek.

  1.3. Továbbá, amennyiben Felhasználó ehhez kifejezetten és egyértelműen hozzájárul a weboldalon, reklámokat és ajánlatokat tartalmazóhírlevelet kaphat a Tesco megbízásából a Webpont Kft-től (Cg.: 01-10-041153; H-1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a.), valamint a Visionline Kft-től (1062 Budapest, Bajza u. 62.).

  1.4. Az Adatfeldolgozó
  A regisztrációvalFelhasználó tudomásul veszi, valamint kifejezetten és egyértelműen elfogadja, hogy az általa megadott személyes adatok kezelésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozóként a Webpont Kft. (Cg.: 01-10-041153; H-1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a.), valamint a Visionline Kft. (1062 Budapest, Bajza u. 62.) jogosultak.

  1.5. Felhasználó jogosultságai
  Felhasználó a 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., valamint az internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus levelezési címen bármikor tájékoztatást kérhet a megadott személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá kérheti az adatai törlését. Emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

  1.6. Tesco kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat csak a fent részletezett célokra használja fel, azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

  1.7. Felhasználó az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy a Tescónak így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Tesco, mint Adatkezelő részére.

  1.8. Biztonsági intézkedések
  Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó(k) részére is előírja.


  2. Regisztráció a www.ffdivat.hu weboldalon

  2.1. Felhasználó az www.ffdivat.hu oldalon történt regisztrációjával önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.,cégjegyzékszám: 13-10-040628, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „TESCO”) a regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatokat (név, elektronikus levelezési cím, Felhasználó neme, telefonszáma, kedvenc F&F üzlet, van-e 16 éven aluli gyermeke; a továbbiakban: „személyes adatok”) a hozzájárulás Felhasználóáltali visszavonásáig,piackutatás és reklám tartalmú hírlevelek küldése céljából a Tesco kezelje és adatbázisában tárolja.

  2.2. Amennyiben Felhasználó ehhez kifejezetten és egyértelműen hozzájárul, akkor hírleveleket, extra ajánlatokat, kuponokat, megkereséseket kaphat a Tesco megbízásából a DRAW Connect Ltd-től(cím: Building 1-2., The Leathermarket, Weston Street, London SE1 3ER; 09254270).

  2.3. Adatfeldolgozó
  A regisztrációvalFelhasználó tudomásul veszi, valamint kifejezetten és egyértelműen elfogadja, hogy az általa megadott személyes adatok kezelésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozóként a DRAW Connect Ltd. (Building 1-2., The Leathermarket, Weston Street, London SE1 3ER; 09254270) jogosult.

  2.4. A Felhasználó jogosultságai
  Felhasználó a 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., valamint az internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus levelezési címen bármikor tájékoztatást kérhet a megadott személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, és kérheti az adatai törlését. Emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

  2.5. Tesco kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat csak a fent részletezett célokra használja fel azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényelőírásainak megfelelően. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

  2.6. Felhasználó az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy a Tescónak így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Tesco, mint Adatkezelő részére.

  2.7. Biztonsági intézkedések
  Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó(k) részére is előírja.


  3. Hírlevélre feliratkozás a www.tescoutazas.hu weboldalon

  3.1. Felhasználó a www.tescoutazas.hu oldalon történt regisztrációjával önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.,cégjegyzékszám: 13-10-040628, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Tesco”) a regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatokat (név, elektronikus levelezési cím; a továbbiakban: „személyes adatok”) a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig piackutatás és reklám tartalmú hírlevelek küldése céljából, a Tesco kezelje és adatbázisában tárolja.

  3.2. Amennyiben Felhasználó ehhez kifejezetten és egyértelműen hozzájárul, akkor hírleveleketkaphat a Tesco megbízásából a Webpont Kft-től (Cg.: 01-10-041153; H-1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a.)és / vagy a Xentury Kft-től (cg.: 12-10-040628, székhely: 1026 Budapest, Kelemen László u. 2., 3. épület).

  3.3. Az Adatfeldolgozó
  3.4.1. A regisztrációval Felhasználó tudomásul veszi, valamint kifejezetten és egyértelműen elfogadja, hogy az általa megadott személyes adatok kezelésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozóként a Webpont Kft. (Cg.: 01-10-041153; H-1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a.)és / vagy a Xentury Kft. (cg.: 12-10-040628, székhely: 1026 Budapest, Kelemen László u. 2., 3. épület) jogosult.

  3.4. A Felhasználó jogosultságai
  Felhasználó a 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., valamint az internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus levelezési címen bármikor tájékoztatást kérhet a megadott személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, és kérheti az adatai törlését. Emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

  3.5. Tesco kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat csak a fent részletezett célokra használja fel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

  3.6. Felhasználó az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy a Tescónak így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Tesco, mint Adatkezelő részére.

  3.7. Biztonsági intézkedések
  Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó(k) részére is előírja.


  4. Regisztráció a www.tesco.hu/baba weboldalon

  4.1. Felhasználó a www.tesco.hu/babaoldalon történt regisztrációjával önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.,cégjegyzékszám: 13-10-040628, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Tesco”) a regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatokat (név, elektronikus levelezési cím, Felhasználó neme, telefonszáma, kedvenc F&F üzlet, van-e 16 éven aluli gyermeke; a továbbiakban: „személyes adatok”) a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig piackutatás és reklám tartalmú hírlevelekküldése céljából a Tesco kezelje és adatbázisában tárolja.

  4.2. Amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezetten és egyértelműen hozzájárul, akkor hírleveleketkaphat a Tesco megbízásából a Webpont Kft-től (Cg.: 01-10-041153; H-1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a.).

  4.3. Az Adatfeldolgozó
  A regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi, valamint kifejezetten és egyértelműen elfogadja, hogy az általa megadott személyes adatok kezelésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozóként aWebpont Kft. (Cg.: 01-10-041153; H-1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a.) jogosult.

  4.4. A Felhasználó jogosultságai
  Felhasználó a 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., valamint az internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus levelezési címen bármikor tájékoztatást kérhet a megadott személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, és kérheti az adatai törlését. Emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

  4.5. Tesco kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat csak a fent részletezett célokra használja fel azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. előírásainak megfelelően. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

  4.6. Felhasználó az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy a Tescónak így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Tesco, mint Adatkezelő részére.

  4.7. Biztonsági intézkedések
  Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó(k) részére is előírja.


  5. Regisztráció a www.tesco.hu/foznijo weboldalon

  5.1. Felhasználó a www.tesco.hu/foznijooldalon történt regisztrációjával önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.,cégjegyzékszám: 13-10-040628, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Tesco”) a regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatokat (név, elektronikus levelezési cím, Felhasználó neme, telefonszáma, kedvenc F&F üzlet, van-e 16 éven aluli gyermeke; a továbbiakban: „személyes adatok”) a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig piackutatás és reklám tartalmú hírlevelekküldése céljából, a Tesco kezelje és adatbázisában tárolja.

  5.2. Amennyiben Felhasználó ehhez kifejezetten és egyértelműen hozzájárul, akkor hírleveleketkaphat a Tesco megbízásából a Webpont Kft-től (Cg.: 01-10-041153; H-1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a.).

  5.3. Az Adatfeldolgozó
  A regisztrációval Felhasználó tudomásul veszi, valamint kifejezetten és egyértelműen elfogadja, hogy az általa megadott személyes adatok kezelésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozóként aWebpont Kft. (Cg.: 01-10-041153; H-1118 Budapest, Pecz Samu u. 2/a.) jogosult.

  5.4. A Felhasználó jogosultságai
  A Felhasználó a 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., valamint az internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus levelezési címen bármikor tájékoztatást kérhet a megadott személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, és kérheti az adatai törlését. Emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

  5.5. Tesco kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat csak a fent részletezett célokra használja fel azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényelőírásainak megfelelően. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

  5.6. Felhasználó az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy a Tescónak így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti Tesco, mint Adatkezelő részére.

  5.7. Biztonsági intézkedések
  Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben résztvevő munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó(k) részére is előírja.


  A weboldalakról

  6. A TESCO által üzemeltetett weboldalakról

  6.1. Az Adatkezelő által működtetett weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.

  6.2. A weboldalak tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

  6.3. A weboldalak harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.

  6.4. A weboldalak egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, illetve meggátolhatja a cookie-khoz kapcsolódó tevékenységet, ugyanakkor felhívjuk arra a figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását.

  6.5. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak, és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen.

  6.6. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, továbbá böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-khoz kapcsolódó tevékenységet. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ez utóbbi esetben, azaz a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy az adott weboldal valamely alkalmazása vagy szolgáltatása nem lesz elérhető.

  6.7. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése céljából a látogató számítógépének internet címe („IP” címe) naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

  6.8. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus levélcímen: internet_feedback@hu.tesco-europe.com.

  6.9. A CLUBCARD hűségprogram adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
  www.tesco.hu/clubcard/clubcardrol#adatvedelmi-tajekoztato

  6.10. Az online bevásárlás adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
  www.tesco.hu/bevasarlas/adatvedelem.html

  6.11. A TESCO Pénzügyi Partner által nyújtott pénzügyi szolgáltatások – azaz a Hitelek, a Vásárlókártya, valamint a Fizetési számla és asszisztencia – tekintetében, ideértve az -e weboldalon történő regisztrációt is, a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) minősül adatkezelőnek.
  A TESCO Pénzügyi Partner weboldalán feltüntetett utazásra, mint szolgáltatásra, a jelen Adatvédelmi szabályzat 3. pontjában foglaltak irányadóak, míg a Tesco biztosítás esetében az AEGON Magyarország Zrt. (Cg.: 01-10-041365; H-1091 Budapest, Üllői út 1.) minősül adatkezelőnek.

  Záradék

  Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat a TESCO-GLOBAL Zrt. (cg.: 13-10-040628; székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.), mint adatkezelő piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából kezelje és tárolja.
  Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.