icon_search

  Kapcsolódó szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások | TESCO

  Szolgáltatások › Vásárlókártya
  Instant Vásárlókártya Tesco Családi Vásárlókártya Igénylés feltételei Kapcsolódó szolgáltatások Letölthető dokumentumok

  Mobilbank, Internetbank

  Havidíj ellenében igénybe vehető Bővített Budapest Mobilbank Info® szolgáltatásunk lehetővé teszi a biztonságos kártyahasználatot, hiszen minden tranzakcióról azonnal értesítjük Önt SMS-ben. Az üzenet tájékoztatja a tranzakció helyéről, összegéről és a még felhasználható hitelkeretről. Díjmentes Budapest Internetbank® szolgáltatásunkkal nyomon követheti kiadásait és egyenlegének alakulását. Havi számlakivonata segítségével pedig tételesen újra ellenőrizheti adott havi kártyaforgalmát. Ne feledje, hogy a kártyájához tartozó napi vásárlási és készpénzfelvételi összeghatáro­kat Ön bármikor megváltoztathatja.

  Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás Plusz

  A választható Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás Plusz most kiemelt biztonságot jelent, hiszen a korábbiakhoz képest most több és személyre szabottabb szolgáltatást nyújt Önnek:

   

  Munkaviszonyban* álló Biztosítottak esetén

  Munkaviszonyban* nem álló Biztosítottak esetén

  Az alábbi esetekben a Biztosító
  a teljes fennálló hiteltartozást megtéríti Ön helyett a Banknak egyszeri kifizetéssel, egyösszegben:

  • Haláleset
  • Balesetből eredő, végleges min. 50%-os egészségkárosodás esetén
  • Munkanélküliség
  • Keresőképtelenség (táppénz)

  Az alábbi esetekben a Biztosító
  a teljes fennálló hiteltartozást megtéríti Ön helyett a Banknak egyszeri kifizetéssel, egyösszegben:

  • Haláleset
  • Balesetből eredő, végleges min. 50%-os egészségkárosodás
  • Balesetből eredő kórházi kezelés
  • Keresőképtelenség (táppénz) – olyan Biztosítottak esetében, akik kereső tevékenységet végeznek és társadalombiztosítási jogviszonnyal is rendelkeznek

  * A munkaviszony meghatározását a munkanélküliségi KBF 6.3. pontja tartalmazza.

  Hogyan lehet igényelni biztosítást?

  Amennyiben igénybe kívánja venni a szolgáltatást, kérjük, hívja a Tesco Hitelvonalat a 06/80-20-30-20-as telefonszámon.

  Mennyibe kerül a szolgáltatás és hogyan történik a fizetés?

  A szolgáltatás díja a hó végi fennálló tartozás 1%-a, azaz 50 ezer forintos tartozás esetén kevesebb, mint napi 18 forint, amivel a Budapest Bank a hitelkártya egyenlegét havonta megterheli, de csak abban az esetben, ha Önnek az adott hónap végén hiteltartozása áll fenn.

   

  Mi a teendő kár esetén?

  Káresemény bekövetkezésekor kérjük, szíveskedjen kapcsolatba lépni a Cardif Biztosító Zrt.-vel, illetve a Cardif Életbiztosító Zrt.-vel, a biztosítási eseményt követő 15 napon belül, a következő címen és telefonszámon: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1/501-2352.

  A Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatás Pluszról részletes leírást (például kizárásokat, mentesüléseket, felmondás, lemondás) a Terméktájékoztatóban és a Biztosítási Feltételekben talál, amelyet szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

  A Hitelfedezeti Biztosítási Szolgáltatást a Cardif Biztosító csoport nyújtja.

   

  Utasbiztosítás

  Kényelme és biztonsága érdekében igényelheti opcionális Vienna Life Utasbiztosításunkat hitelkártyájához, mely egész évben garantálja az Ön vagy akár egész családja biztonságát külföldi utazása(i)k során. Az utasbiztosítások területi hatálya az egész világra kiterjed és korlátlan utazásra felhasználható. Érvényessége 1 év, amelyet az első év leteltét követően minden év ugyanazon időpontjában automatikusan meghosszabbít az Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., egészen a biztosítás felmondásáig avagy megszűnéséig.

  A kártyával, annak igénylésével vagy a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó további kérdéseivel forduljon bizalommal az Önhöz legközelebbi TESCO áruház hitelügyintézőjéhez, vagy hívja a Tesco Hitelvonalat a 06/80-20-30-20-as telefonszámon!

  Mit tegyen, ha elvesztette vagy ellopták kártyáját?

  Ha elvesztette vagy ellopták kártyáját, gondoskodjon azonnal a kártyája letiltásáról! Hívja az éjjel-nappal elérhető telefonos, ügyfélszolgálatunkat, a TeleBankot a 06-80-20-30-20-as számon.

  Bővített Mobilbank info szolgáltatásunkkal azon túl, hogy még biztonságosabbá teheti kártyahasználatát, segítségével Ön bármikor felfüggesztheti és újra érvényesítheti kártyáját egy SMS elküldésével. A szolgáltatást havi díj ellenében veheti igénybe és akár Internetbankon keresztül is igényelheti.

  A szolgáltatás részletes leírását és az igényvétel feltételeit a Bank mindenkor hatályos hirdetménye tartalmazza.

  SMS szövege

  Hitelkártya felfüggesztése esetén:

  F KÁRTYASZÁM pl. „F 1234123412341234”

  Hitelkártya felfüggesztésének törlése (kártya újraaktiválása):

  A KÁRTYASZÁM pl. „A 1234123412341234”

   

  THM: 39,3-47,3%

  THM: 5,88% 2020.04.14 - 2020. 06.30 között kötött szerződés esetén 2020.12.31-ig,

  THM: 5,74% 2020.07.01. után kötött szerződés, valamint 2020.07.01. - 2020.08.31. között benyújtott hitelkártya igénylések alapján kötött szerződés esetén 2020.12.31-ig,

  THM: 5,73% 2020.09.01. után igényelt szerződések esetén 2020.12.31-ig.

  2021. január 1-től az érvényes THM: 2020.08.31-ig igényelt szerződések esetében 39,88%, 2020.09.01-től igényelt szerződések esetében: 39,56%

   

  1 A hatályos jogszabályi előírásoknak (83/2010. (III.25.) Korm.rend.) megfelelően a THM értékének meghatározásakor a Bank a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és a díjat vette figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára. Ugyanakkor az érvényben lévő. árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan kondíciókkal nyújtja a – 2020. március 19. napján vagy azt követően kötött hitelkártya szerződéseken alapuló - hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét (2020.június 30-ig 5,9% / 2020. július 01-től 5,75%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart.

   

  A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem

  A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
  A hitelkártya éves kártyadíja 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. Első vásárlási tranzakciós kártya esetén, vagyis akkor, ha a kártya igénylésével együtt Részletformáló szolgáltatás keretében termék vásárlása történik: az első évben minden esetben 0 Ft ez éves díj, míg azt követően csak akkor 0 Ft az éves díj, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és  foglalásban lévő  tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
  A Tesco Pénzügyi Partner a Budapest Bank Zrt. pénzügyi közvetítője (függő ügynöke). Pénzügyi szolgáltató a Budapest Bank Zrt. Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja! A Tesco Vásárlókártya kondíciónak részletes leírását a mindenkori hatályban lévő Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza.

  2016.06.23-tól 2020.03.18-ig megkötött szerződésekre érvényes reprezentatív példa:
  Hitelkamat mértéke: évi 34,16%, hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani), hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, teljes hiteldíj mutató: 39,88%, hitel teljes díja: 78.095 Ft, hitel futamideje: 1 év, fogyasztó által fizetendő teljes összeg:453.095 Ft, törlesztőrészletek összege: 37.758 Ft.
  THM: 39,88%

  Reprezentatív példa: 2020.04.14-2020.06.30 között kötött szerződés esetén 2020.12.31-ig hitelkamat mértéke és típusa: évi 5,67%, hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, hitel teljes díja: 12.530 Ft, törlesztőrészletek összege: 32.294 Ft, fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 387.530 Ft, Teljes hiteldíj mutató: 5,88%

  Reprezentatív példa: 2020.07.01. után kötött, 2020.08.31-ig igényelt szerződés esetén 2020.12.31-ig hitelkamat mértéke és típusa: évi 5,53%, hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, hitel teljes díja: 12.219 Ft, törlesztőrészletek összege: 32.268 Ft, fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 387.219 Ft, Teljes hiteldíj mutató: 5,74%

  Reprezentatív példa: 2020.09.01-től igényelt szerződések esetében 2020.december 31-ig:

  Hitelkamat mértéke és típusa: évi 5,53%, hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, hitel teljes díja: 12.645 Ft, törlesztőrészletek összege: 32.304 Ft, fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 387.645 Ft, Teljes hiteldíj mutató: 5,73%

  2020.08.31-ig igényelt szerződések esetében 2021.január 1-től: érvényes reprezentatív példa:
  Hitelkamat mértéke: évi 34,16%, hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani), hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, teljes hiteldíj mutató: 39,88%, hitel teljes díja: 78.095 Ft, hitel futamideje: 1 év, fogyasztó által fizetendő teljes összeg:453.095 Ft, törlesztőrészletek összege: 37.758 Ft.
  THM: 39,88%

  2020.09.01-től igényelt szerződések esetében 2021.január 1-től érvényes reprezentatív példa:

  Hitelkamat mértéke: évi 34,16%. A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. Teljeshiteldíj-mutató: 39,56%. Törlesztőrészletek összege: 37 971 Ft, a hitel teljes díja: 80 648 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 455 648 Ft. THM: 39,56%

   

  A 2020. évi LVIII. tövény értelmében 2020.03.19. napján, vagy azt követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét 2020. december 31-ig. A fentebb rögzítettekre tekintettel a Budapest Bank (a továbbiakban: Bank) a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek meg nem felelő hitelkártya konstrukcióira vonatkozó hirdetményi rendelkezéseket 2020. március 19. napjával hatályon kívül helyezte. A 2020.03.19 előtt megkötött hitelkártya-szerződések alapján kibocsátott Tesco Vásárlókártyákra vonatkozó, fizetési moratóriummal kapcsolatos információért keresse a Budapest Bank weboldalát a www.budapestbank.hu/moratorium címen vagy hívja a Telebankot a 1440-es számon.