icon_search

  Igénylés feltételei Pénzügyi szolgáltatások | TESCO

  Szolgáltatások › Vásárlókártya
  Instant Vásárlókártya Tesco Családi Vásárlókártya Igénylés feltételei Kapcsolódó szolgáltatások Letölthető dokumentumok

  A főkártya igénylés általános feltételei:

  • 18 év feletti életkor;
  • bejelentett magyarországi állandó lakóhely;
  • legalább havi nettó 50 000 Ft összegű rendszeres jövedelem;
  • saját vezetékes vagy mobil telefon (a szabályok a dokumentumok alatt találhatóak);
  • nyilvános munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonszám, amely a munkahely vagy cégjegyzésre jogosult nevére és címére szól;
  • ha Ön alkalmazott: legalább 6 hónapos, folyamatos munkaviszony (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap);
  • ha Ön vállalkozó: legalább 12 hónapos folyamatos magyarországi tevékenység igazolása, azonos iparágon belül;
  • nem szerepel a negatív KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán.

  A főhitelkártya igényléshez szükséges dokumentumok1:

  • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;
  • KÜLFÖLDI állampolgárok esetén:
   • Ha Ön 4 évnél régebbi ’AK’ végződésű vagy ’BA’ kezdetű személyi igazolvánnyal rendelkezik, nem szükséges egyéb dokumentum.
   • Ha a személyi igazolvány kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint 4 év, akkor a következő dokumentumok valamelyike szükséges:
    • regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik.
    • állandó tartózkodási kártya, VAGY
    • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik, VAGY
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • vezetékes telefon esetén: amennyiben az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben szükséges az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló telefonszámla levél;
  • előfizetéses mobiltelefon esetén: ha az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló előző havi telefonszámla levél és a befizetést igazoló dokumentum szükséges;
  • kártyás mobiltelefon esetén: az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló legalább 1 éves előfizetői / felhasználói szerződés;
  • céges mobil esetén: cég által aláírt, cégnevet tartalmazó, pecséttel ellátott telefonos igazolás, mely tartalmazza a telefonszámot, az Ön nevét, valamint azt, hogy a telefont Ön használja.

  Jövedelemigazolás

  • ha Ön alkalmazott: 1 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat2, vagy munkáltatói igazolás;
  • beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat2, vagy munkáltatói igazolás;
  • ha Ön vállalkozó vagy egyéni vállalkozónál alkalmazott: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás4;
  • ha Ön őstermelő: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás4 valamint az őstermelői igazolvány és érvényes betétlap;
  • ha Ön nyugdíjas: NYUFIG év elejei összesítő, mely kiváltható saját tulajdonú fizetési számlakivonattal2, amelyen beazonosítható a nyugdíj + nyugdíjas igazolvány (vagy olyan dokumentáció, mely a nyugdíjas törzsszámot tartalmazza), és 57 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása;

   

  1 A Bank saját döntési jogkörében eljárva az igényléshez az itt felsoroltaknál több, esetenként kevesebb dokumentum benyújtását is kérheti.

  2 Amennyiben az Ön fizetése vagy nyugdíja legalább három hónapja a Budapest Banknál vezetett folyószámlájára vagy Befektetési Kártya számlájára érkezik, a hitelkártya igénylésénél fizetési bankszámlakivonatra nem lesz szüksége.

  3 Felsorolt dokumentumokat mind a Főkártyásnak, mind a Társkártyásnak be kell mutatnia igényléskor.

   

  THM: 39,88%1

  THM: 5,88%1 2020.04.14 - 2020.06.30 között kötött szerződés esetén 2020.12.31-ig,

  THM: 5,74% 2020.07.01. után kötött szerződés, valamint 2020.07.01. - 2020.08.31. között benyújtott hitelkártya igénylések alapján kötött szerződés esetén 2020.12.31-ig,

  2021. január 1-től az érvényes THM: 2020.08.31-ig igényelt szerződések esetében 39,88%, 2020.09.01-től igényelt szerződések esetében: 39,56%1.

  1 A hatályos jogszabályi előírásoknak (83/2010. (III.25.) Korm.rend.) megfelelően a THM értékének meghatározásakor a Bank a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és a díjat vette figyelembe a hitelszerződés teljes időtartamára. Ugyanakkor az érvényben lévő. árazási korlátozásra (2020. évi LVIII. tv. 10.§-a) vonatkozó előírásoknak megfelelően a Bank az árazási korlátozás időszaka alatt olyan kondíciókkal nyújtja a – 2020. március 19. napján vagy azt követően kötött hitelkártya szerződéseken alapuló - hitelkártya szolgáltatást, amelynek folytán a THM – hivatkozott időszak vonatkozásában - nem haladja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét (2020.június 30-ig 5,9% / 2020. július 01-től 5,75%). Az árazási korlátozás 2020. december 31-éig tart.

   

  A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem

  A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.
  A hitelkártya éves kártyadíja 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. Első vásárlási tranzakciós kártya esetén, vagyis akkor, ha a kártya igénylésével együtt Részletformáló szolgáltatás keretében termék vásárlása történik: az első évben minden esetben 0 Ft ez éves díj, míg azt követően csak akkor 0 Ft az éves díj, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és  foglalásban lévő  tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.
  A Tesco Pénzügyi Partner a Budapest Bank Zrt. pénzügyi közvetítője (függő ügynöke). Pénzügyi szolgáltató a Budapest Bank Zrt. Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja! A Tesco Vásárlókártya kondíciónak részletes leírását a mindenkori hatályban lévő Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza.

  2016.06.23-tól 2020.03.18-ig megkötött szerződésekre érvényes reprezentatív példa:
  Hitelkamat mértéke: évi 34,16%, hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani), hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, teljes hiteldíj mutató: 39,88%, hitel teljes díja: 78.095 Ft, hitel futamideje: 1 év, fogyasztó által fizetendő teljes összeg:453.095 Ft, törlesztőrészletek összege: 37.758 Ft.
  THM: 39,88%

  Reprezentatív példa: 2020.04.14-2020.06.30 között kötött szerződés esetén 2020.12.31-ig hitelkamat mértéke és típusa: évi 5,67%, hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, hitel teljes díja: 12.530 Ft, törlesztőrészletek összege: 32.294 Ft, fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 387.530 Ft, Teljes hiteldíj mutató: 5,88%

  Reprezentatív példa: 2020.07.01-2020.12.31 között kötött szerződés esetén 2020.12.31-ig hitelkamat mértéke és típusa: évi 5,53%, hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, hitel teljes díja: 12.219 Ft, törlesztőrészletek összege: 32.268 Ft, fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 387.219 Ft, Teljes hiteldíj mutató: 5,74%

  Reprezentatív példa: 2020.09.01-től igényelt szerződések esetében 2020.december 31-ig:

  Hitelkamat mértéke és típusa: évi 5,53%, hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, hitel teljes díja: 12.645 Ft, törlesztőrészletek összege: 32.304 Ft, fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 387.645 Ft, Teljes hiteldíj mutató: 5,73%

  2020.08.31-ig igényelt szerződések esetében 2021.január 1-től: érvényes reprezentatív példa:
  Hitelkamat mértéke: évi 34,16%, hitelkamat típusa: A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani), hitel teljes összege: 375.000 Ft, hitel futamideje: 1 év, teljes hiteldíj mutató: 39,88%, hitel teljes díja: 78.095 Ft, hitel futamideje: 1 év, fogyasztó által fizetendő teljes összeg:453.095 Ft, törlesztőrészletek összege: 37.758 Ft.
  THM: 39,88%

  2020.09.01-től igényelt szerződések esetében 2021.január 1-től érvényes reprezentatív példa:

  Hitelkamat mértéke: évi 34,16%. A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. Teljeshiteldíj-mutató: 39,56%. Törlesztőrészletek összege: 37 971 Ft, a hitel teljes díja: 80 648 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 455 648 Ft. THM: 39,56%

   

  2020. évi LVIII. törvény értelmében 2020.03.19. napján, vagy azt követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét 2020. december 31-ig. A fentebb rögzítettekre tekintettel a Budapest Bank (a továbbiakban: Bank) a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek meg nem felelő hitelkártya konstrukcióira vonatkozó hirdetményi rendelkezéseket 2020. március 19. napjával hatályon kívül helyezte. A 2020.03.19 előtt megkötött hitelkártya-szerződések alapján kibocsátott Tesco Vásárlókártyákra vonatkozó, fizetési moratóriummal kapcsolatos információért keresse a Budapest Bank weboldalát a www.budapestbank.hu/moratorium címen vagy hívja a Telebankot a 1440-es számon.