icon_search

  Tesco Doboz Webáruház Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

  Érvényes: 2020. november 11-től

  Tesco Doboz Webáruház

  A Tesco Doboz Szolgáltatás a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cégjegyzékszám: 13-10-040628, a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 10307078-2-44, a továbbiakban: „Tesco vagy Szolgáltató”) tulajdonában áll.

  I. Szolgáltatás – leírása, feltételek, korlátozások

  A Tesco jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. által üzemeltetett interneten keresztül elérhető termékvásárlási lehetőséget biztosító felület (a továbbiakban Tesco Doboz Webáruház vagy Szolgáltatás) használatának feltételeit; a felek jogait és kötelezettségeit a https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/hu-HU weboldalon elérhető Tesco Doboz Webáruház igénybevétele esetén. Jelen ÁSZF rendelkezései a felek között létrejött adásvételi szerződés szerves részét képezik.

  A https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/hu-HU weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a Tesco bemutatja azokat a termékeket, amelyeket a vásárló megrendelhet és megvásárolhat e Szolgáltatás révén. A Weboldal tulajdonosa a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.

  Ezt a Szolgáltatást kizárólag olyan 18. év feletti természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vehetik igénybe, akik rendelkeznek magyarországi kiszállítási címmel (érvényes állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) és akik nem tudnak regisztrálni a www.tesco.hu/bevasarlas oldalon elérhető Tesco online termékkiválasztási szolgáltatás) alapszolgáltatására, mert annak kiszállítási körzetén kívül laknak/tartózkodnak.

  Az áruk és a Weboldalon feltüntetett árak csak referenciaként szolgálnak és egy Tesco áruházhoz, illetve egy nem regisztrált felhasználóhoz kapcsolódnak; azok csak a megfelelő regisztráció pillanatában válnak a felhasználóhoz rendelt boltban érvényes áruk és árak ajánlatává.

  Ezen felül csak azok a személyek tudják igénybe venni a Szolgáltatást, akik megismerik és elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a Weboldalon (a továbbiakban: „Vásárló“ vagy „Fogyasztó“ ).

  Amennyiben a Vásárló valamelyik, előző pontban hivatkozott nyilatkozat előtti mezőt nem tölti, vagyis nem nyilatkozik a megismerésről, illetve az elfogadásról, úgy a vásárlás nem folytatható.

  A Szolgáltatás szempontjából nem lehet Vásárló: a 18. év alatti természetes személy.

  II. Regisztráció, felhasználói fiók, Clubcard

  1. Regisztrációs űrlap

  A Felhasználó csak a sikeres regisztráció után veheti igénybe a Szolgáltatást. A Vásárló a regisztrációs űrlap kitöltésével nyer hozzáférést a Weboldalon a felhasználói fiókjához (a továbbiakban: Felhasználói fiók). A Vásárló a Felhasználói fiókján keresztül rendelheti meg a termékeket.

  A Vásárló a Weboldalon történő regisztrációjakor és az áruk megrendelésekor köteles hiteles, pontos és valós adatokat megadni. A Vásárló csak egyszer regisztrálhat a Weboldalon található Szolgáltatásra.

  A megadott adatok pontosságáért, illetve valódiságért a Vásárló felel. Amennyiben a Vásárló minden kötelezően kitöltendő adatot megadott, a regisztráció során ellenőriznie kell az általa megadott adatokat. A Tesco rendszere kizárólag formailag ellenőrzi a kötelezően kitöltendő mezőket.

  2. A Felhasználói fiók frissítése

  A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatást: köteles közvetlenül maga frissíteni a Felhasználói fiókját vagy az adatok frissítése érdekében az Ügyfélszolgálathoz fordulni. A Tesco helyesnek tekinti a Vásárló által megadott, a Felhasználói fiókban szereplő és a Szolgáltatás igénybevételekor megjelenő adatokat.

  3. A regisztráció törlése a Vásárló által

  A Vásárló a regisztráció törlését az Ügyfélszolgálaton keresztül, telefonon vagy e-mail útján kérheti. A Tesco nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely a Felhasználó azon mulasztásából ered, hogy nem küldött értesítést az adataiban bekövetkezett változásról.

  A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók bizonyos esetekben nem érhető el, különös tekintettel a szükséges hardver és szoftver karbantartási munkákra.

  4. A megrendelés visszaigazolása

  A Tesco emailben, egy elektronikus szállítólevél („Visszaigazolás”) megküldésével visszaigazolja a Felhasználónak a megrendelését, miután a Felhasználó véglegesítette azt.  A megrendelésről szóló Visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termékek nevét, azok mennyiségét és a rendelés időpontjában érvényes árat. A megrendelés visszaigazolásával a vásárlásra irányuló jogügylet létrejön.

  5. Clubcard

  Clubcard pontok

  A Tesco Clubcard hűségprogramjában regisztrált Felhasználók megadhatják a klubkártyájuk számát a Weboldalon történő regisztráció során. A termékek megvásárlásakor a Vásárló Clubcard fiókjában jóváírásra kerülnek a megvásárolt termékek vételára után járó Clubcard pontok. Ha a Vásárló az ÁSZF-nek megfelelően esetleg nem fogadja el a terméket, vagy elállási jogát gyakorolja, akkor ezekre a ténylegesen át nem vett termékekre nézve a Clubcard pontok visszaírásra kerülnek, azaz a klubkártyáról levonásra kerül annak a terméknek a kiszállításkor érvényes vételárának megfelelő pont(ok), amelyeket nem fogadott el vagy amelyekre elállási jogát gyakorolta.

  Clubcard utalvány

  Jelen Szolgáltatás keretében jelenleg Clubcard utalvány beváltására nincs lehetőség.

  6. A regisztráció törlése a Tesco által

  A Tesco azonnali hatállyal felfüggesztheti vagy törölheti a Vásárló regisztrációját (és azzal együtt a Felhasználói fiókját), ha megalapozottan feltételezhető, hogy a Vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat vagy a törvényi előírásokat, továbbá, ha manipulálja a Tesco weboldal felépítését vagy veszélyezteti annak működését. A regisztráció a Tesco által nyújtott Szolgáltatás megszűnésével együtt végleg törlésre kerül. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetükből adódóan ezt követően is hatályban maradnak.

  7. A Felhasználói fiók biztonsága

  A regisztráció során a Vásárló létrehoz egy jelszót a Felhasználói fiókjához. A Vásárló köteles ezt a jelszót titokban tartani és nem adhatja ki illetéktelen harmadik fél számára. A Vásárló teljes felelősséggel tartozik a fiókjában történt ügyletekért. A Vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni a Tescót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). A Tesco nem vállal felelősséget olyan kár esetén, amely abból származik, hogy a Vásárló jelszava nyilvánosságra került vagy visszaéltek vele.

  III. Az adásvételi és a szolgáltatásra irányuló szerződés létrejötte:

  A Weboldalon elhelyezett valamennyi áru bemutatása informatív jellegű, és a Tesco nem köteles ezen árukra adásvételi szerződést kötni.

  Az adásvételi szerződés a Tesco és a Vásárló között akkor jön létre, amikor a Tesco jóváhagyja a megrendelést és visszaigazolja azt a Vásárlónak a Visszaigazolás megküldésével. A Tesco a megrendelést a Vásárló által a regisztráció során megadott e-mail címére küldött Visszaigazolás útján hagyja jóvá, a Vásárló pedig online fizet. A megrendelt, de nem elérhető, így kiszállításra sem kerülő áru a lista tetején kerül feltüntetésre.

  A Visszaigazolás melléklete tartalmazza a hatályos ÁSZF-hez vezető linket is.

  1. Elérhetőség, helyettesítő termék, mennyiségi korlátozás, ki nem szállított megrendelés:

  A Weboldalon bemutatott áruk elérhetősége függhet olyan objektív tényezőktől, amelyekre a Társaságnak nincs vagy nem lehet ráhatása; ezért a Tesco - bár mindent megtesz annak érdekében - nem tudja garantálni a Weboldalon bemutatott valamennyi áru folyamatos elérhetőségét, kiszállítását.

  Tesco minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsa és a legjobb minőségű termékek kerüljenek kiszállításra. A Tesco képzett munkatársai állítják össze a megrendelést az érintett áruház eladóterén is elérhető árukészletből. A megrendelés körültekintően, lehetőség szerint mindig a minőségét a leghosszabb ideig megőrző termékek közül kerül összeállításra.

  A termékek csomagolása során a Tesco munkatársai gondosan ügyelnek arra is, hogy az élelmiszereket a nem élelmiszer termékektől különválasszák. Továbbá a nehéz, súlyos termékek a csomagolás során a csomag aljára kerülnek, hogy azok ne károsítsák a sérülékeny termékeket.

  A Tesco jogosult egyes áruk vonatkozásában, előzetesen, mennyiségi korlátozást megállapítani. Annak érdekében, hogy a Szolgáltatás a lehető legtöbb Vásárló számára legyen elérhető, a Tesconak joga van meghatározni, hogy egy vásárló egy vásárlás során maximum hány terméket rendelhet illetve joga van meghatározni a megrendelés maximális súlyát. Ebben az esetben a Vásárló nem tud több terméket rendelni annál, mint amennyit a Tesco maximum darabszámként meghatározott. A Tesco ezekről a korlátozásokról mindig előre értesíti a Vásárlót a Weboldalon.

  Ha a Vásárló által kiválasztott termék nem, vagy csak kisebb darabszámban elérhető, akkor a Tesco törölni fogja a rendelést és tájékoztatja a Vásárlót, hogy a kiszállítás elérhetőségi problémák miatt átmenetileg nem, vagy csak kevesebb darabszámmal lehetséges. Ebben az esetben a Tesco nem ajánl fel másik helyettesítő terméket.

  2. Nyugta, áfás számla, kupon, utalvány felhasználása:

  A rendelés kiszállításakor a vásárló nyugtát kap. Amennyiben a Vásárló áfás számlát szeretne kapni a tranzakcióról, az erre vonatkozó igényét előre jeleznie kell a megrendelés leadásakor, az ‚ÁFÁs számla a rendelésről‘, vagy a ‚Megjegyzés‘ rovatban, mielőtt a Weboldalon véglegesíti a megrendelését a fizetést megelőzően. A Vásárló a kiszállításkor, a megrendelés kézbesítésekor kapja meg az áfas számlát.

  Minden áfás számla tételes elszámolást tartalmaz.

  A vásárláskor  a Vásárló csak eKupont használhat fel; a Tesco jelen Szolgáltatás nyújtásakor nem fogad el más, a bolti vásárlás során használható kuponokat és egyéb vásárlási utalványokat (például Clubcard Kupon, Erzsébet utalványt).

  A Vásárló beleegyezik, hogy az adásvételi szerződés megkötése távkommunikációs eszközök használatával történik. Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges telekommunikációs eszközök használatából felmerülő költségek, amelyek nem térnek el a szolgálatás alapdíjától, magát a Vásárlót terhelik.

  IV. A termékek ára és a fizetési feltételek

  1. A termékek ára

  A Weboldalon szereplő termékárak forintban értendők, véglegesek, továbbá tartalmazzák az áfát (bruttó ár), azonban nem tartalmazzák az egyéb járulékos költségeket pl. a kiszállítási díjat. A 2. Kiszállítási díjat a 2. pont tartalmazza.

  A termék ára a megrendeléskor érvényes ár.

  Ha a vásárló olyan árut kap, amelynek vételára meghaladja az általa véglegesített és a Tesco által visszaigazolt megrendelésben szereplő vételárat, akkor a Vásárló jogosult a visszaigazolt megrendelésben szereplő alacsonyabb árat fizetni.

  Azon áru árának az összege, amely nem érhető el a kiszállítás napján, nem kerül levonásra a Vásárló bankkártyájáról, ha az online fizetéshez megadta fizetési kártya adatait.

  Előfordulhat, hogy egyes, a Tesco hagyományos áruházaiban érvényben levő akciók és hűségkedvezmények (így például egy meghatározott vásárolt mennyiség mellett egy ajándék termék adása, azaz  1+1; 2+1; 3+1 stb.) jelen Szolgáltatás keretében nem elérhetőek. Így ilyen esetben a Weboldalon feltüntetett árak a hagyományos bolti árainkhoz képest eltérhetnek.

  A visszaváltható göngyöleggel értékesített termékeknél a betétdíj és a termék ára minden esetben külön kerül feltüntetésre a nyugtán/számlán. A Vásárló a betétdíj pontos összegéről előzetesen a honlapon, az adott termék mellett talál információt.

  2. Kiszállítási díj

  A termékek ára nem tartalmazza azok házhoz szállításának díját.

   A kiszállítás díja 1999 Ft.

  A kiszállítási díj a megrendelés kiszállítását és a kétszer megkísérelt kézbesítést, tartalmazza.

  Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Vásárló végül egyet sem vesz át, a Tesco a kiszállításért díjat nem számol fel, egyébként a kiszállítás szolgáltatás díjköteles.

  A Vásárló a kiszállítási díjról a Weboldalon az egész bevásárlási folyamatsorán tájékozódhat. 

  3. Fizetés

  A Vásárló jelenleg kizárólag online kártyás fizetéssel egyenlítheti ki a rendelést és a kiszállítási díjat, az alábbi bank/hitelkártyákkal: Visa Debit, Visa Electron, Master Card, Maestro.

   

  A rendelés átvételekor nincs lehetőség a személyes bankkártyás vagy készpénzes fizetésre. A fizetéssel kapcsolatban a Tesco nem számol fel semmilyen plusz költséget.

   

  A Vásárló bankkártyájának adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés kockázatának csökkentése érdekében ezeket az adatokat kódolják, az online fizetés során a bankkártyaadatok titkosításra kerülnek.

  A Szolgáltatás igénybevétele, a megrendelés leadása előtt a Vásárlónak biztosítania kell, hogy a bankkártyája aktiválva van és alkalmas online fizetésre; továbbá, hogy érvényes legyen azon a napon, amikor a megrendelés várhatóan átvételre, a vételár pedig kiegyenlítésre kerül.

  Amennyiben a Felhasználó bankkártyája érvénytelenné válik a megrendelés véglegesítésekor, illetve azon a napon, amikor a megrendelés kézbesítésre kerül, a Tesco nem szállítja ki, a  a megrendelt termékek nem kreülnek átadásra.

  Ha a Felhasználó online fizet, a bankkártya-engedélyeztetést (a kártya adatainak megadását) akkor kell elvégeznie, amikor kiválasztja a termékeket a honlapon. A bankkártya előzetes engedélyeztetése során a Tesco 300,- Ft-ot zárol a Felhasználó bankszámláján annak ellenőrzése céljából, hogy a bankkártya érvényes-e. Ezt követően a rendelés leadása utáni napon zároljuk a teljes összeget (a kiválasztott termék megrendeléskori, a honlapon szereplő árának megfelelő  összeget) és azt a kiszállítás után, az átvételt követően vonjuk le. A vásárlás teljes összegének terhelése csak a Felhasználó által kiválasztott termékek tényleges átadás-átvétele után történik. A pénzügyi intézmények főszabályként a korábban már zárolt összegből végzik a terhelést, így ez utóbbi művelettel a zárolás is feloldásra kerül. Előfordulhat azonban, hogy a pénzügyi intézmény nem a zárolt összegből végzi a terhelést, amely esetben a terhelés ellenére az alább jelzett ideig a zárolás is fennmarad. Tekintettel arra, hogy az ilyen pénzügyi műveletek alakulására a Tesco-nak semmilyen ráhatása nincsen, az azok által okozott esetleges kárért a Tesco kizárja a felelősségét.

  Ha a Felhasználó az ÁSZF rendelkezései szerint törli a Rendelést vagy a kiszállított terméket végül nem veszi át, az előző bekezdés szerint zárolt összeg – az adott pénzügyi intézmény gyakorlatától függően - legkésőbb 30 munkanapon belül felszabadul.

  V. A vásárló megrendelésének feladása, megváltoztatása és törlése, kiszállítás

  A Vásárló a regisztrációt követően adhatja le rendelését a Weboldalon: https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/hu-HU

  A Vásárló közvetlenül, a Felhasználói fiókjában vagy a telefonos Vevőszolgálaton keresztül módosíthatja a megrendelést a 06 80 734 734 számon.

  A rendelés annak leadásának napján 23:00 óráig törölhető vagy módosítható a Felhasználói fiókon keresztül.

  A Visszaigazolás érkezése után a Vásárló a Vevőszolgálaton keresztül törölheti a rendelését a 06 80 734 734 számon.

  A termékek kiszállítása munkanapokon, 8:00-16:00 óra között történik. A kiszállítást szerződéses kiszállítócég végzi. A kézbesítés várható idejéről közvetlenül a Futár értesíti a Vásárlót e-mailben vagy SMS-ben.

  VI. A megrendelés kiszállítása és átvétele

  1. A megrendelés kiszállítása

  A Tesco az Tesco online termékkiválasztási szolgáltatás kiszállítási körzetén kívül szállít Magyarországon, amelyhez  külön szerződéses kiszállítócéget vesz igénybe, a Magyar Posta Zrt.-t (a továbbiakban „Posta“, „Futár“) – amely a Tesco nevében és megbízásából végzi a kiszállítást.

  A rendelés során a Vásárlónak pontosan kell megadnia az érvényes magyarországi kiszállítási címét. A rendelést a Futár viszi ki annak az épületnek a főbejáratához, amelynek címe a Vásárló által leadott és visszaigazolt megrendelésben szerepel.

  A Futár köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Vásárló megkapja a rendelést az SMS-ben vagy e-mailben előre jelzett időpontban. A Tesco nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmény következtében állt elő, amelyet a Futár nem, vagy csupán indokolatlan nagy költség, kiadás mellett befolyásolhatott vagy háríthatott el volna.

  Amennyiben a korábban jelzett kiszállítási időponthoz képest a teljesítés időpontjára vonatkozóan a késedelem lehetősége merül fel, úgy a Futár értesíti a Vásárlót erről és a kiszállítás várható új időpontjáról.

  2. A megrendelés átvétele:

  A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott kiszállítási címen, a Futár által előre jelzett kézbesítés időpontjában vagy saját maga legyen jelen, vagy egy olyan másik személy, aki a megvásárolt terméket át tudja venni és azt át is veheti. A Vásárló tudomásul veszi, hogy csak 18 éven felüli személy jogosult helyette és nevében a megrendelést az átadás helyén átvenni.

  3. Sikertelen kézbesítés:

  Ha a Futár által a Vásárlónak előre jelzett várható kézbesítési időtartamban és a kiszállítási címen nincs olyan személy, aki át tudja venni és át is veheti a megrendelést, akkor a Futár a következő munkanapon ismét kézbesíti a csomagot..

  Abban az esetben, ha a Futár a Vásárló oldalán felmerült ok miatt nem éri el a Vásárlót a Futár visszaviszi a csomagot a Tescohoz, az eredeti Tesco üzletbe.

  A Vásárló nyomon tudja követni a csomagját a Futár honlapján (www.posta.hu) a nyomkövetés szolgáltatással, a küldemény azonosítójának megadásával. 

  A kézbesítést érintő akadály esetén a Vásárló köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni a Futár Ügyfélszolgálatával azokon az elérhetőségeken, amelyek a Futár által küldött email vagy sms értesítőben szerepelnek.

  4. Visszaszállítási díj sikertelen kézbesítésnél

  A Vásárlónak felróható ok miatti sikertelen kézbesítés nem érinti a Tesco vagy a Futárazon jogát, hogy követelje és érvényesítse a visszaszállítási díjat a Vásárlótól, ami azért merült fel, mert a kézbesítés sikertelen volt. Ha a Vásárló ismételt kézbesítést kér (a második sikertelen kézbesítés után), tudomásul veszi, hogy a Tesco vagy a Futár ismételt kézbesítési díjat számíthat fel neki. Az esetlegesen felszámítható kézbesítési díjjal kapcsolatban további információk érhetőek el a Futár honlapján (www.posta.hu).

  5. Sérült küldemény

  Amikor a Vásárló átveszi a rendelést a Futártól, akkor köteles ellenőrzi, hogy sértetlen-e a küldemény. Amennyiben bármiféle sérülést talál, akkor arról azonnal értesítenie kell a Futárt. Ha a küldemény láthatóan sérült, akkor a Vásárló nem köteles átvenni a megrendelést a Futártól. Ez nem érinti a Vásárló hibás teljesítéssel kapcsolatos reklamációs jogát és azon jogait, amelyek általánosan kötelező érvényű jogszabályokból erednek. A Vásárló a megrendelés átvételét követő 14 napon belül elállhat a szerződéstől.

  A Vásárló csak a teljes megrendelés átvételére jogosult és köteles. Nem válogathat ki egyes termékeket és azokat nem adhatja külön-külön vissza a futárnak.

  A Tesco tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Futár felfüggesztheti a személyes átadást igénylő küldemények kézbesítését a hatósági házi karanténnal érintett címek vonatkozásában. A Vásárló az új és aktuális kézbesítési rendről a Futár honlapján tájékozódhat (https://www.posta.hu/).

  VII. Az elállási jog, a termék visszaküldése/visszavitele

  1. Az elállási jog gyakorlása

  A Fogyasztó jogosult a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül a szerződéstől elállni, vagyis a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg.

  Elállás esetén a vételár, illetve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költség(ek) visszajár(nak) a Fogyasztó számára. A Tesco visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget (ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is), legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül; ennek során a megrendeléskori, a visszaigazoló e-mailben feltűntetett ár az irányadó.  

  A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

  Amennyiben a Vásárló az elállási jogát az átvétellel egyidejűleg gyakorolja, úgy a megrendelt terméket a Futár visszafuvarozza és ennek költségét a Vásárló nem viseli.

  Az elállási jog akkor tekinthető határidőben gyakoroltnak, amennyiben a Vásárló az arra megjelölt határidő lejárta előtt visszaszolgáltatja az elállással érintett terméket az elállási nyilatkozattal együtt a Tescohoz. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentieknek megfelelően gyakorolta. A postai úton megküldött elállási nyilatkozat esetén a feladás napját veszi figyelembe a Tesco, míg az e-mailben feladott elállás esetén a Tescohoz való beérkezés napja az irányadó.

  .

  Elállási jogát a Vásárló - a vásárlást igazoló dokumentumokkal együtt -az alábbi módokon gyakorolhatja; késedelem nélkül, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül:

   

  1. visszaviheti és átadhatja a terméket bármelyik Tesco áruházba, vagy
  2. a terméket postán is visszaküldheti az alábbi címre: TESCO Pesterzsébet Hipermarket, “Tesco Doboz Webáruház”, Mártírok útja 281., Budapest, XX. kerület (“MEGAPARK”).

  A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi

  A Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaküldésnek/visszavételnek közvetlen költségét a Vásárló viseli.

  Az elállási jog a  megrendelés egyes elemeire termékenként külön-külön is gyakorolható.

  A Vásárló tudomásul veszi, hogy - a Felek eltérő megállapodása hiányában - az elállási jog nem illeti meg, különösen - de nem kizárólagosan - olyan termék esetén, amely

  - gyorsan romlandó, vagy minőségét rövid ideig őrzi meg,

  - zárt csomagolású terméknél, amelyet a Vásárló kivett az eredeti csomagolásából, és higiéniai vagy egészségvédelmi okból az átadást követő felbontása után nem lehetséges annak újracsomagolása, e miatt nem küldhető vissza (így például fogkefék, kozmetikumok, krémek, dezodorok, elektromos fogkefe, és pótfejek, férfi-, illetve női borotvák, epilátorok stb.).

  - jellegénél fogva elválaszthatatlanul vegyül más termék(ek)kel (pl. más termék beszennyezte),
  - újságok, folyóiratok vagy magazinok, audio- vagy videofelvételek vagy számítógépes programok esetében, ha a Vásárló kibontotta vagy megsértette az eredeti csomagolást,

  Az áruk visszaküldésekor/visszavételekor a Vásárló felel a termékben bekövetkezett, a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó értékcsökkenésért (ami például annak következtében állt elő, hogy az árut más módon használta, mint amely az áru jellegének és tulajdonságainak - ideértve funkcióját is - megismeréséhez szükséges).

  Amennyiben a Vásárló élni kíván elállási jogával, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb az elállás közlésétől számított számított 14 napon belül köteles visszaküldeni az érintett terméket, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatával, illetve a fizetéskor kiállított számlával, illetve nyugtával (másolatban) együtt az alábbi Tesco Áruház címére postai úton, saját költségére:

  TESCO Pesterzsébet Hipermarket, “Tesco Doboz Webáruház”, Mártírok útja 281., Budapest, XX. kerület (“MEGAPARK”).

  vagy

  vissza kell juttatnia és át kell adnia a terméket bármelyik Tesco áruházbaaz elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatával, és a fizetéskor kiállított számlával, illetve nyugtával (másolatban) együtt.

  A Fogyasztó ebből a célból felhasználhatja az 1. számú melléklet szerinti elállási nyilatkozat-mintát is.

  Az adott áruház Vevőszolgálata a szabályosan gyakorolt elállási szándék alapján a terméke(ke)t visszaveszi, kivéve azon fent felsorolt termékeket, amelyekre az elállási jog nem illeti meg a Vásárlót.

  A Vásárló a teljes árut köteles visszaadni/visszaküldeni, sértetlen és tiszta állapotban, az összes tartozékkal, a vásárlást igazoló dokumentumokkal együtt. A Vásárló az elállási jogának gyakorlása esetén semmilyen formában és célra nem használhatja az árut; ha mégis, akkor a termék értékcsökkenéséből származó költségek a Vásárlót terhelik; a Tesco számára meg kell térítenie az áru elhasználódásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Tesco jogosult egyoldalúan beszámítani az áru elhasználódása/sérülése következtében keletkezett kártérítési igényét a Vásárló vételár-visszatérítési igényével szemben.

  2. A vételár visszatérítése

  Ha a vásárló szabályosan állt el a szerződéstől, akkor legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül a Tesco visszatéríti a Vásárlótól a szerződés keretében kapott teljes vételárat. A Tesco jogosult ezt a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a teljes árut vissza nem kapta sértetlen és tiszta állapotban, az összes tartozékkal, a vásárlást igazoló dokumentumokkal együtt. Elállás esetén a vételár, illetve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek (pl. kiszállítási díj, alap bevásárlási díj) is visszajárnak a Fogyasztó részére. A Tesco annál hamarabb nem köteles pénzösszeget visszatéríteni a Vásárlónak, mielőtt meg nem kapta az árut a Vásárlótól, vagy annak igazolását, hogy az árut a Tesco részére postai úton valóban és szabályosan visszaküldte. A Tesco a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Tesco a Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

  Ha az Ügyfél az árut a Tesco üzletbe viszi vissza, kérésére a Tesco készpénzben téríti meg a vételárat és a kiszállítási díjatkivéve, ha a Vásárló az áru kicserélését kéri.

  3. A Vásárló elállási szándékának visszautasítása

  A higiéniai előírásokra és a jelen ÁSZF-re való tekintettel, ha felmerül az imént említett szabályok Vásárló általi megszegése, akkor a Tesco jogosult arra, hogy a vételár és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek visszatérítése nélkül visszautasítsa a Vásárló elállási szándékát és az ezt tartalmazó nyilatkozatot ne vegye át, illetve visszaküldje a Vásárlónak az árut a Vásárló költségére. Amennyiben ez nem lehetséges (pl. higiéniai okok vagy a védőcsomagolás megsértése miatt), akkor a Tesco azonnal megsemmisítheti a terméket.

  4. A Clubcard pontok levonása

  A Vásárló tudomásul veszi, hogy elállás esetén, a termék visszaadásával és vételárának visszafizetésével egyidejűleg, a visszafizetett összegnek megfelelő számú Clubcard pont a Vásárló Clubcard számlájáról levonásra kerül.

  A jelen pont rendelkezései nem érintik az ÁSZF azon rendelkezéseit, melyek a termék visszautasítását szabályozzák abban az esetben, ha annak vételára a kiszállításkor eltér a megrendelésben jóváhagyott vételártól. Továbbá nem érinti azokat a jogokat sem, amelyek általánosan kötelező érvényű jogi előírásokból erednek vagy a Vásárlót a hibás teljesítéssel kapcsolatban megilletnek.

  5. A kupon értékének visszaigénylése

  A Vásárló tudomásul veszi, hogy ha a visszaadott termék miatt a vételár a kedvezményre jogosító kupon megszerzésének küszöbértéke alá csökken, akkor a Tesco jogosult arra, hogy a kupon értékét visszamenőleg is visszaigényelje.

  6. A kedvezmény visszavonása

  Ha a Vásárló a rendelés feladása során kedvezményre feljogosító, minimum összegű vásárlási követelményhez kötött e-kupont használt, és a kiszállított termékek visszautasításra kerülnek, akkor a rendelés teljes összege megváltozik. Ha ennek okán vagy egyéb tényezők eredményeként a rendelés vételára a kupon felhasználásához szükséges minimum összeg alá csökken, akkor a Tesconak joga van visszavonni a kedvezményt.

  VIII. Visszaváltható göngyöleggel értékesített termékek, betétdíj

  A visszaváltható göngyöleggel értékesített termékeknél a Vásárló a betétdíj pontos összegéről előzetesen a honlapon, az adott termék mellett talál információt. A betétdíj és a termék ára minden esetben külön kerül feltüntetésre a nyugtán/számlán.

  A Weboldalon látható terméknél az ár csak a terméktartalom árát tartalmazza. A Vásárló egyidejűleg rákattinthat az üveg ikonjára, hogy bővebb információt kapjon a betétdíjról. Amikor a Vásárló az ilyen terméket hozzáadja a bevásárlókosarához, a betétdíjat a bevásárlókosárban feltűntetett ár tartalmazza.

  A Vásárló a visszaváltható göngyöleget nyitvatartási időben visszaviheti a kijelölt Tesco áruházba, ahol visszakapja annak árát.

  A visszaváltható göngyöleget közvetlenül a kiszállítást végző Futárnak nem lehet visszaadni, továbbá utalvány és kupon sem váltható be erre ezen Szolgáltatás keretében.

  IX. Panaszkezelés

  Abban az esetben, ha egy termék megsérül a kiszállítás során és a Futár nem szállítja ki a megrendelést, a Vásárló kérheti az ismételt kiszállítást vagy a kifizetett vételár visszatérítését.

  A Vásárló megtagadhatja annak a terméknek az átvételét, amely az átadás-átvétel időpontjában láthatóan sérült vagy bármilyen okból hibás.

  A Tesco azt javasolja, hogy a Vásárló ne vegye át azt az árut, amely megsérült a kiszállítás során. Ha az átvétel után derül ki, hogy a termék sérült, akkor a Vásárlót a sérült tétel vonatkozásában megilleti a reklamáció és a kártérítés joga, az alábbiak szerint:

  1. Amennyiben a termék ára 2.500 Ft (azaz kettőezer ötszáz forint) vagy annál kevesebb, a Vásárló készítsen fényképeket a sérült áruról, és küldje el e-mailben a sérült áru fényképét, a nyugtáról készített felvétellel, a megrendelési számmal és a bankszámla adataival a Tesco Vevőszolgálatához: bevasarlas@tesco.hu címre. A Tesco visszafizeti a panasszal érintett áru árát az Ügyfél bankszámlájára.

   

  1. Ahibás áruval kapcsolatos igényét nyújtsa be bármelyik Tesco üzletben, a Vevőszolgálaton, figyelembe véve az adott üzlet termékválasztékát,

   

   

  1. Amennyiben a termék ára 2.500 Ft-nál (azaz kettőezer ötszáz forintnál) több, küldje vissza postán a terméket az alábbi címre:

  TESCO Pesterzsébet Hipermarket, Tesco Doboz Webáruház, Mártírok útja 281., Budapest, XX. Kerület. A Tesco visszafizeti a panasszal érintett áru árát az Ügyfél bankszámlájára.

  1. 2500 forint feletti áru esetén, ha az súlyosan sérült/összetört, és nagyon nehéz vagy veszélyes lenne azt visszaküldeni, elegendő az áruról fényképeket készíteni, és a sérült áru fényképét e-mailben elküldeni, a nyugta/számla másolatával, a megrendelési számmal és a Vásárló bankszámla-adataival együtt a Tesco Vevőszolgálatához: bevasarlas@tesco.hu címre.

  A Tesco további, részletes elérhetőségeit a XVI. pont tartalmazza.

  Mindemellett a Vásárló a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XVI. pont szerint.

  A Tesco a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Tesco a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és azt 30 napon belül megküldi a Fogyasztónak érdemi válaszával együtt. A Fogyasztó írásbeli panaszát a Tesco a panasz beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

   A Tesco kellékszavatossággal, termékszavatossággal kapcsolatos kötelezettségei a Függelékben szerepelnek.

  X. E-kuponok

  1. E-kuponok használata

  Az e-kupon kizárólag a Tesco online Szolgáltatása igénybevételekor használható fel, az áruházi bevásárlás során e-kupon nem váltható be. Az e-kupon beváltása e-mail címhez kötött és az online termékkiválasztás folyamatának megfelelő menüpontján, kód beírásával történik. A beváltás során az e-kupon használatának jogosultságára vonatkozó igazolás kérhető.

  Amennyiben a Tesco az e-kupon kibocsátásakor kifejezetten másként nem rendelkezik, (I) minden kibocsátott e-kupon a Felhasználó által érvényesen csak egy alkalommal váltható be; (II) Felhasználóként csak egy e-kupon használható fel; és (III) az e-kupon más ajánlattal vagy e-kuponnal együtt nem használható fel.

  Az e-kupon nem váltható készpénzre és nem használható ajándékutalvány vásárlására. Az e-kupon csak a rajta feltüntetett érvényességi időn belül használható fel.

  Az e-kupon használata egyben az e-kuponra vonatkozó általános szerződési feltételek elfogadását is jelenti. A Tesco fenntartja a jogot, hogy az e-kupon használatának lehetőségét bármikor, bármely okból megszűntesse azzal, hogy a már kibocsátott e-kuponok még beválthatók.

  A Vásárló az e-utalványt úgy tudja használni, hogy a megrendelés befejezése előtt beírja a kedvezménykódot a Szolgáltatás webalkalmazásába. Ha a Vásárló teljesítette az e-utalványhoz kapcsolódó kedvezmény megszerzéséhez szükséges összes feltételt, akkor a teljes várható vételár (beleértve a kiszállítási díjat) az árengedmény levonása után generálódik a Vásárló számára.

  2. Az e-kupon forgalmazása

  Az e-kupon mindenkor a Tesco tulajdonát képezi. Fő szabály szerint az e-kupon használata az azt kapó Felhasználó személyéhez kötött, s használata nem átruházható. Az e-kupon nem másolható, nem reprodukálható, nem forgalmazható sem közvetlen, sem közvetett formában, semmilyen módon vagy semmilyen eszköz felhasználásával, és nem tárolható adattároló rendszerben, a Tesco előzetes, írásbeli engedélye nélkül. Az e-kupon jogtalan forgalmazása és/vagy terjesztése (pl. egy internetes üzenő falon vagy internetes „piactéren”) érvénytelen használatnak minősül, s ilyen esetben a Tesco az elfogadást megtagadhatja.

  3. Kizárt termékek

  A Tesco fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékeket kizárjon az e-kupon felhasználási köréből. Ilyen kizárás esetén arról részletes tájékoztatás található a www.tesco.hu/bevasarlas weboldalon.

  4. A minimum összegű vásárlási követelmény

  Amennyiben az e-kupon beváltása egy minimum összegű vásárlási követelményhez kötött, a beváltás csak ezen minimum összeg feletti vásárlás esetén megengedett. A kiszállítási díj nem számít bele a vásárlás összegébe.

  5. A kedvezmény és annak számítása

  Az e-kuponon szereplő kedvezmény kizárólag az érintett termék(ek) vásárlása vonatkozásában érvényesíthető. A kedvezmény értéke a vásárlás végösszegének kedvezményekkel nem csökkentett, fizetendő összegéből kerül levonásra. Ha az ajánlat százalékos kedvezményt tartalmaz, a Szolgáltatás költsége a százalékos kedvezményből levonásra kerül. A kiszállítás költségére a kedvezmény nem alkalmazandó, hacsak a konkrét ajánlat másként nem rendelkezik. “Áfamentes” megjelölésű ajánlat esetén az árak az áfa összegének megfelelőösszeggel csökkentve értendőek.

  6. Az e-kupon elfogadásának megtagadása, a felelősség korlátozása

  Az e-kupon használatakor a Felhasználó szavatolja, hogy ő az e-kupon jogszerű elfogadója és azt mindenkor jóhiszeműen használja. Az e-kupon minden olyan beváltása, annak kísérlete vagy arra történő felbujtás, amelynek eredményeképp arra nem jogosult személy kedvezményben részesül, sérti a polgári jog szabályait és bűncselekménynek minősülhet.

  Amennyiben a Tesco alappal következtet arra, hogy az e-kupon használata az ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközik, annak elfogadását megtagadhatja.  Ilyen esetben a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elfogadás megtagadása okán a Tescoval szemben semmilyen követelést nem támaszt. Amennyiben a Tesco az e-kupon elfogadását megtagadja, arról a kiszállítást megelőzően a Felhasználó részére tájékoztatást ad, lehetővé téve a kiszállítás iránti kérelem törlését.

  A Tesco nem vállal felelősséget az e-kupon visszaélésszerű használatáért, ha az műszaki problémák vagy amiatt nem használható, mert az e-utalványt ellopták az Ügyféltől. Az e-kupon helytelen használatából vagy más személyekkel való megosztásából származó teljes felelősség és annak következményei a Vásárlót terhelik.

  A Clubcard pontok számának meghatározásához, amelyre az Ügyfél jogosult, a figyelembe veendő ár a kedvezményes vételár.

  XI. Weboldal

  1. Szellemi tulajdonjogok védelme, a Weboldal használata

  A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Tesco-GLOBAL Áruházak Zrt, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal stb.) jogszerűen rendelkezhet.

  A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Tesco, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

  2. Használat, működtetés és elérhetőség

  Bárki, aki ezt a Weboldalt látogatja, annak felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”). A Felhasználó a látogatás időtartama alatt köteles betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatja sem a Tesco, sem más Felhasználók jó hírét és más jogait.

  Így különösen, a Vásárló nem

  • használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
  •  zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
  • nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Tesco jóváhagyása nélkül;
  • zavarhatja meg a honlap biztonságát;
  • használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
  • küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
  • hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.
  • A Tesco jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Vásárlóval és Felhasználóval szemben, aki a Tesco kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.  A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Tesco-nak vagy a Tesco csoporton belül más vállalatnak okoztak, illetve amelynek megtérítését a Tesco-tól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Vásárló/Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye.  A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt a Tesco-ra kiszabott bírság is kárnak minősül.

  A Tesco mindent megtesz annak érdekében, hogy javítsa a Szolgáltatás minőségét és biztosítsa a Weboldal tartalmának pontosságát, helyességét, továbbá azt, hogy naprakész legyen. A Weboldal használatakor azonban műszaki hibák előfordulhatnak. Műszaki hiba esetén a Felhasználó azt bejelentheti a Tesco telefonos ügyfélszolgálatán keresztül. A Tesco mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.

  A javításhoz, karbantartáshoz, rendszerfrissítéshez vagy az új rendszerelemek telepítéséhez szükséges idő alatt a Tesco-nak joga van korlátozni a Felhasználók hozzáférését a Weboldalhoz.

   

  A Vásárló és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Tesco nem felel az alábbiakért:

  1. a technikai problémákért, a Weboldal leállásáért
  2. a Weboldal, honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
  3. harmadik fél hirdetésének weboldalon történő megjelenéséért,
  4. harmadik fél által okozott vagy a Weboldal nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodásért.

   

  A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kkal kapcsolatos tevékenységet. Azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k fő szabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet.  Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

   

  Tárhelyszolgáltató: Tesco Stores Ltd, New Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Herts, EN8 9SL.

   

  További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat a Tescohoz: CE.DPO@tesco-europe.com.

  XII. Személyes adatok védelme és adatfeldolgozási hozzájárulás

  A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi Tájékoztatóban érhetők el a következő weboldalon: https://tesco.hu/privacy-policy/hu/.

  XIII. Az ÁSZF módosítása

  A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. A Tesco jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani.  Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a következő honlapon közzéteszik: https://tesco.hu/doboz/altalanos-szerzodesi-feltetelek.html. Az ÁSZF korábban érvényes archív változata elérhető a honlapon. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et. 

  Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Tesco e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, amelyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

  XIV. Záró rendelkezések, jogérvényesítési lehetőségek

  Jelen ÁSZF, akárcsak e Szolgáltatás igénybevételéből származó jog/kötelezettség a magyar jogszabályok hatálya alá tartozik. A felek közti jogvita rendezése teljes mértékben és annak a magyar bíróságnak a hatáskörébe tartozik, amely a Tesco bejegyzett székhelye szerint területileg illetékes. A Vásárló - jogvita esetén - a Tesco Ügyfélszolgálatán keresztül léphet kapcsolatba a Tescoval, vagy az állami felügyeleti hatósághoz is fordulhat a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése érdekében.

  A Fogyasztó a Tesconak, illetve a Tesco érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közölheti a Tescoval szóban az áruházi vevőszolgálaton, vagy írásban a XVI. Fejezetben írt elérhetőségeken: e-mailben, illetve postai levélben.

  A Tesco a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Tesco a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és azt 30 napon belül megküldi a Fogyasztónak érdemi válaszával együtt. A Fogyasztó írásbeli panaszát a Tesco a panasz beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

  A Fogyasztó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

  A Weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk csak az előzetes tájékoztatást szolgálják. A Vásárló által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmaz minden tájékoztatást, amely az adott termékre egyedileg jellemző; az összetételét, a használatot/felhasználását, fogyasztását illetően. Ezért a Vásárló minden esetben köteles a termék átvételét követően az említett terméktájékoztatót – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és áttanulmányozni.

  Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában az ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak.

  Amennyiben eltérés tapasztalható az ÁSZF magyar és angol nyelvű tartalma vagy a honlap magyar és angol nyelvű tartalma között és/vagy az ÁSZF rendelkezései között, a magyar nyelvű ÁSZF változata az irányadó. Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Tesco nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

  XV. Fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése

  A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése egy olyan rendszer, amely alternatív vitarendezési módot biztosít a fogyasztók és vállalkozók között felmerülő vitás kérdések bíróságon kívüli rendezésére. A Vásárló panaszt tehet egy bíróságon kívüli testületnél, amely jelen esetben a fogyasztó állandó lakóhelye vagy hivatalos tartózkodási helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamara.

  Annak érdekében, hogy a Vásárló peren kívüli megegyezést érjen el a termék minősége, biztonsága, a termékfelelősségi szabályok alkalmazása, a szolgáltatás minősége és felek szerződéskötése és teljesítése kapcsán felmerülő ügyekben (továbbiakban: Fogyasztói Vita), lehetősége van eljárást indítani a megyei (fővárosi) Kereskedelmi és Iparkamara megyei (fővárosi) választottbírósági testületénél.

  Az illetékes szerv a Vásárló lakó vagy tartózkodási helye szerinti megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület (lásd 3. számú Függelék). Amennyiben a Vásárlónak nincs állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye, úgy a Vállalat székhelye szerinti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület az illetékes.

  A választottbíróságok elérhetősége:

  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (Pest megye választottbírósága) 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

  Postázási cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

  Tel./fax: (+36-1) 269-0703(+36-1) 784-3149          pestmegyeibekelteto.hu

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em.

  Postázási cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

  Tel./fax: (+36-1) 488 21 31, bekelteto.testulet@bkik.hu              http://bekeltet.hu/kerelem/

  Online vitarendezés

  A Fogyasztó a Tescoval az online vásárlásból eredő jogvitáját az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül is intézheti, mely az alábbi linkről érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU . Magyarországon a kijelölt nemzeti vitarendezési testület az alábbi címen érhető el: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszám: (1) 488-2033, e-mail címe: onlinevita@bkik.hu.

  Ezen ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás feltételeit és amint Vásárló vásárlói szerződésre lép, jelen ÁSZF a vásárlói szerződés szerves részévé válik.

  XVI. Elérhetőségeink

  Szolgáltatás, honlapcím: https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/hu-HU

  Szolgáltatás, honlapcím: bevasarlas@tesco.hu

  Vevőszolgálat telefonszáma: 8-23 óra között:  06 80 734 734 vagy bevasarlas@tesco.hu

  Vevőszolgálat levelezési cím: TESCO Pesterzsébet Hipermarket, “Tesco Doboz”, Mártírok útja 281., Budapest, XX. kerület (“MEGAPARK”).

  A házhozszállítást végző cég honlapcíme:  https://www.posta.hu/

  A házhozszállítást végző cég ügyfélszolgálata: www.posta.hu/ugyfelszolgalat

   

  Az új vagy a módosított ÁSZF a honlapon való közzététellel válik hatályossá.