Iskolaérettség és iskolakötelezettség

6 éves kortól kötelező az iskolai beiratkozás. Az iskolaérettség eldöntése azonban továbbra is az óvodavezető feladata. De mit is jelent ez valójában?

Mit ír elő a jogszabály?

Főszabály, hogy minden hatodik életévét betöltött gyermek tankötelezetté válik, a következő tanévben tehát azok a gyermekek, akik 2008. szeptember 1. előtt születtek.

A törvény azonban biztosít némi mozgásteret. Alapesetben az óvoda vezetője dönt a tankötelezettség kezdetéről. Így tehát ha a gyermek betölti a 6. életévét, a vezetőnek döntenie kell, hogy iskolába menjen-e vagy még egy évig óvodában maradjon a gyerek. Amennyiben az utóbbi lehetőség mellett dönt, majd az egy év letelte után még mindig úgy véli, hogy a gyermek nem érett az iskolára, már szakértői bizottság véleményét kell kikérnie. A szakértői bizottság javaslata tehát annak esetében szükséges, akit csak nyolcévesen kívánnak iskolába küldeni. Iskolaérettségi vizsgálat természetesen akár hatéves korban is kezdeményezhető, az óvoda vagy az iskola vezetője, továbbá a szülő kezdeményezésére, a köznevelési törvény értelmében.

A törvényi változással mondhatni sok szülőben felerősödött az aggodalom, vajon a gyerekem javára lesz-e ez a gyermekemnek, mégiscsak jobb lenne, ha még egy évig „gyerek” maradhatna, önfeledten játszhatna, ráérünk később beleszorítani a kötelezettségekbe…

A kérdés eldöntésében nincs a szülő magára hagyva, az óvoda, a védőnő, a nevelési tanácsadóban dolgozó szakemberek segítenek. Ők foglalkoznak a gyermekkel és a szakember szemével döntik el, hogy elérkezettnek látják-e az időt, hogy iskolapadba üljön a gyermekünk vagy sem. Kérdéseivel, aggodalmaival forduljon hozzájuk bizalommal, beszélje meg velük félelmeit, vegyen részt a döntéshozatalban.

Mit kell tudni az iskolai beiratkozásról?

A köznevelésért felelős államtitkár javaslatot tett a kormányhivataloknak a beiratkozás időpontjára vonatkozóan. A javasolt időpont április 28-29-30. Ezt az illetékes kormányhivatal legkésőbb 2014. március 28-ig kihirdeti. Ezt követően szintén kihirdetésre kerül a beiratkozás pontos időpontja és a jelentkezéskor szükséges dokumentumok listája.

Mit is jelent tehát a bűvös szó: ISKOLAÉRETTSÉG?

Nem mondok se újat se nagyot a két szóval: fizikai és pszichés alkalmasság. Ez viszont nem jelent egyet azzal, hogy a gyerek már tud írni, olvasni, számolni, kiemelkedően ügyes a tornaórán, és átlagon felüli értelmi képességekkel rendelkezik. Minden szülőnek el kell fogadni a tényt, hogy az iskolaérettség egyfajta alkalmasság, egy érési folyamat, melynek során a pici gyermek kinövi az óvoda falait és készen áll a továbblépésre, hogy megismerkedjen a betűk és számok világával, hogy új környezetben egyre több és komolyabb kihívásnak feleljen meg, új szabályokat tanuljon meg, annak érdekében egészséges, értelmes, sikeres felnőtt legyen.

Az óvónők a szülő elfogultságával ellentétben pontosan látják ezeket a jeleket, érdemes hallgatni a véleményükre, elfogadni a tanácsaikat.

És végül, íme néhány kézzelfogható követelmény, melyeket korábban irányadónak tartottak:

Fizikai alkalmasság:

 • megfelelő testi fejlettség elérése (kb. 110cm és 18 kg.)
 • jó fizikai erőnlét, ami az iskolatáska cipelése és az egyhelyben ülés miatt fontos
 • jobb illetve balkezesség egyértelmű felismerhetőség

Pszichés alkalmasság:

 • a gyermek várja az iskolát, készüljön rá, ez játékaiban is jelenjen meg
 • a rábízott feladatokat végezze el, tevékenységeit ne hagyja félbe
 • tudjon kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival
 • találja meg helyét a közösségben, tudjon beilleszkedni a csoportba

Mit “tudjon” még?:

 • tartósan (10-15) percig kösse le a rajzolás, a feladatlap kitöltés, a színezés
 • ne okozzon problémát a versek, rövid mesék megjegyzése és elmondása
 • ne legyen beszédhibája, tudja magát szóban – egyszerű összetett mondatokat használva- kifejezni
 • igazodjon el az 1 – 10 számok között, ismerje és helyesen használja a több-kevesebb, nagyobb-kisebb fogalmát

Forrás: www.lurkovilag.hu

 

Az óvónők a szülő elfogultságával ellentétben pontosan látják ezeket a jeleket, érdemes hallgatni a véleményükre, elfogadni a tanácsaikat.
Szerző:

Kapcsolódó cikkek