ElőnyökPénzügyi szolgáltatások | TESCO

Szolgáltatások › Vásárlókártya
Instant Vásárlókártya Kedvezmények További akciók Előnyök Igénylés feltételei Kapcsolódó szolgáltatások Letölthető dokumentumok Elérhetőségeink

A Vásárlókártya használatával elérhető előnyök:

TESCO vásárláskor most 3x Clubcard pontot kap!1

Bárhol vásárol, 2x Clubcard pontot írunk jóvá!2

2014.02

Első kártyahasználat után +4 000, majd további használat esetén 3 hónapon keresztül havonta maximum +2 000 Clubcard pont!4

20% visszatérítés a Tescóban meghirdetett akciós termékcsoport árából.


THM: 39,88%3

1-2 Minden, Tesco Vásárlókártyával történő hazai vagy külföldi vásárlás, valamint a hitelkártya számla terhére megadott csoportos beszedési megbízás után a hitelkártya számlára lekönyvelt 100 forintonként 1 Tesco Clubcard pont, összesen havi maximum 10 000 Tesco Clubcard pont jár. Pl.: a kártyásvásárlás értéke: 5 698 Ft; a tranzakció könyvelését követő hó elején a Clubcard egyenlegen jóváírásra kerülő Clubcard pontok összege  = 56 pont. A hűségpontok a Főkártya birtokos által megadott Tesco Clubcard pontegyenlegét növelik oly módon, hogy az előző naptári hónapban gyűjtött hűségpontokat a Bank minden hónap 10-éig átküldi a Tesco részére pontjóváírás céljából, majd a Tesco adott hónap 20-áig jóváírja azt az ügyfél számára. Az így gyűjtött hűségpontok beváltása a Tesco Clubcard pontbeváltási folyamata szerint történik. A pontgyűjtés részletes szabályairól a mindenkor hatályos Tesco Vásárlókártya hirdetmény, valamint az annak szerves részét képező Kedvezmény Szabályzat rendelkezik, amely a Bank fiókjaiban, a Bank honlapján (www.budapestbank.hu) és a www.tescoszolgaltatasok.hu weboldalon tekinthető meg. Példa: Tesco Vásárlókártyával elköltött 200 Forintonként 4 Clubcard pontot kap és ha a Tesco áruházakon belül Clubcardját is használja vásárláskor, további 1 Clubcard pont jár Önnek.

3 Az itt közzétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális – nem kedvezményes – díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye.
A hitelkártya éves kártyadíja 0 Ft. Amennyiben a hitelkártya aktiválástól, illetve a hitelkártya aktiválás évfordulójától számított harmadik teljes naptári hónap utolsó napján a rendelkezésére álló hitelkeretének kihasználtsága (minden, a hitelszámlán lekönyvelt tranzakció, beterhelt kamatok, díjak, egyéb költségek) eléri a 70%-ot, az éves díj továbbra is 0 Ft. Ellenkező esetben, ha a kihasználtság nem éri el a hitelkeret 70%-át, a következő hónap végéig, a 2012.03.31-ig hatályos éves díj (5100 Ft) beterhelésre kerül.
A Tesco Pénzügyi Partner a Budapest Bank Zrt. pénzügyi közvetítője (függő ügynöke). Pénzügyi szolgáltató a Budapest Bank Zrt. Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja! A Tesco Vásárlókártya kondíciónak részletes leírását a mindenkori hatályban lévő Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza.

4 Az első 4 000 Clubcard pontot a Tesco Vásárlókártya igénylés helyszínén történő személyes átvétel és aktiválás után, az átvétel napján a Tesco áruházban történt legalább 4 000 Ft értékű vásárlást, vagy legalább 2.000 Ft értékű családi módozatú Tesco Maraton balesetbiztosítást vásárolt követő hónap utolsó napjáig kerül jóváírásra. A 4.000 Ft-os vásárlásba a Részletformáló szolgáltatás összege nem számít bele.

A 10%-os kedvezmény keretében elérhető (3-szor max. 2 000, összesen max. 6 000) Clubcard pont jogosultsági feltétele, hogy a Vásárlókártya személyes átvételét követően a 3. teljes hónap végéig folyamatosan, minden hónapban legalább egy alkalommal használta (vásárlás, ATM készpénz felvétel) az ügyfél a kártyáját. Amennyiben az adott elszámolási időszakban nem használja a Tesco Vásárlókártyáját, akkor az adott elszámolási időszakban, illetve az azt követő időszak(ok)ban is elveszti a kedvezményre való jogosultságát.
A jóváírása következőképen történik:

  1.     Az első 2 000 Clubcard pont: a Tesco áruházban a kártya személyes átvételét követő naptól az azt követő első teljes hónap végéig történt vásárlások 10%-át térítjük vissza Clubcard pont formájában, maximum 2 000 Clubcard pont értékben
  2.     A második 2 000 Clubcard pont: a Tesco áruházban a kártya személyes átvételét követő 2. teljes hónapban történt vásárlások 10%-át térítjük vissza Clubcard pont formájában, maximum 2 000 Clubcard pont értékben
  3.     A harmadik 2 000 Clubcard pont: a Tesco áruházban a kártya személyes átvételét követő 3. teljes hónapban történt vásárlások 10%-át térítjük vissza Clubcard pont formájában, maximum 2 000 Clubcard pont értékben

A max. 10 000 Clubcard pontot a Tesco és a Bank közösen nyújtja, és a Tesco-Global Áruházak Zrt. írja jóvá. A fenti kedvezmények a Tesco Vásárló kártya Instant kártya formában történő igénylésére és használatára vonatkozik. Amennyiben az ügyfél nem Instant kártyát igényel, akkor a Hitelkártyához kapcsolódó kedvezményekkel kapcsolatos további tájékoztatást a Tesco áruházakban a Hitelügyintézőktől, illetve a Tesco honlapján (www.tescoszolgaltatasok.hu) kaphat.
 

Reprezentatív példa 2016.06.23-tól megkötött szerződések esetében:
Hitelkamat mértéke: évi 34,16%.
A kamat típusa rögzített (a bank jogosult az Üzletszabályzatban részletezett esetekben egyoldalúan módosítani).

Hitel teljes összege: 375 000 Ft
Hitel futamideje: 1 év
Törlesztőrészletek összege: 37 758 Ft
Hitel teljes díja: 78 095 Ft
Fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 453 095 Ft.
Teljes hiteldíj mutató: 39,88%

Utasbiztosítás

Kényelme és biztonsága érdekében igényelheti opcionális AXA Utasbiztosításunkat hitelkártyájához, mely egész évben garantálja az Ön vagy akár egész családja biztonságát külföldi utazása(i)k során. Az utasbiztosítások területi hatálya az egész világra kiterjed és korlátlan utazásra felhasználható. Érvényessége 1 év, amelyet az első év leteltét követően minden év ugyanazon időpontjában automatikusan meghosszabbít az AXA Biztosító Zrt., egészen a biztosítás felmondásáig avagy megszűnéséig.

A kártyával, annak igénylésével vagy a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó további kérdéseivel forduljon bizalommal az Önhöz legközelebbi TESCO áruház hitelügyintézőjéhez, vagy hívja a Tesco Hitelvonalat a 06/40-20-10-30-as telefonszámon!