Igénylés feltételeiPénzügyi szolgáltatások | TESCO

Szolgáltatások › Vásárlókártya
Instant Vásárlókártya Kedvezmények További akciók Előnyök Igénylés feltételei Kapcsolódó szolgáltatások Letölthető dokumentumok Elérhetőségeink

A főkártya igénylés általános feltételei:

 • 18 év feletti életkor;
 • bejelentett magyarországi állandó lakóhely;
 • legalább havi nettó 50 000 Ft összegű rendszeres jövedelem;
 • saját vezetékes vagy mobil telefon (a szabályok a dokumentumok alatt találhatóak);
 • nyilvános munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonszám, amely a munkahely vagy cégjegyzésre jogosult nevére és címére szól;
 • ha Ön alkalmazott: legalább 6 hónapos, folyamatos munkaviszony (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap);
 • ha Ön vállalkozó: legalább 12 hónapos folyamatos magyarországi tevékenység igazolása, azonos iparágon belül;
 • nem szerepel a negatív KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer) listán.

A főhitelkártya igényléshez szükséges dokumentumok1:

 • érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;
 • KÜLFÖLDI állampolgárok esetén:
  • Ha Ön 4 évnél régebbi ’AK’ végződésű vagy ’BA’ kezdetű személyi igazolvánnyal rendelkezik, nem szükséges egyéb dokumentum.
  • Ha a személyi igazolvány kiállítása óta eltelt idő kevesebb, mint 4 év, akkor a következő dokumentumok valamelyike szükséges:
   • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik, VAGY
   • állandó tartózkodási kártya, VAGY
   • regisztrációs kártya, amely igazolja, hogy legalább 4 éve Magyarországon tartózkodik.
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • még egy, a személyazonosságot hitelesen igazoló okirat (pl: TAJ kártya, adóigazolvány, jogosítvány);
 • vezetékes telefon esetén: amennyiben az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben szükséges az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló telefonszámla levél;
 • előfizetéses mobiltelefon esetén: ha az Ön neve és telefonszáma nyilvános tudakozóban elérhető, nem szükséges róla dokumentum. Egyéb esetben az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló előző havi telefonszámla levél és a befizetést igazoló dokumentum szükséges;
 • kártyás mobiltelefon esetén: az Ön nevére vagy személyi igazolványában bejegyzett címére szóló legalább 1 éves előfizetői / felhasználói szerződés;
 • céges mobil esetén: cég által aláírt, cégnevet tartalmazó, pecséttel ellátott telefonos igazolás, mely tartalmazza a telefonszámot, az Ön nevét, valamint azt, hogy a telefont Ön használja.

Jövedelemigazolás

 • ha Ön alkalmazott: 1 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat2, vagy munkáltatói igazolás;
 • beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat2, vagy munkáltatói igazolás;
 • ha Ön vállalkozó vagy egyéni vállalkozónál alkalmazott: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás4;
 • ha Ön őstermelő: NAV által kiállított jövedelemigazolás és együttes adóigazolás4 valamint az őstermelői igazolvány és érvényes betétlap;
 • ha Ön nyugdíjas: NYUFIG év elejei összesítő, mely kiváltható saját tulajdonú fizetési számlakivonattal2, amelyen beazonosítható a nyugdíj + nyugdíjas igazolvány (vagy olyan dokumentáció, mely a nyugdíjas törzsszámot tart almazza), és 57 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása;
 • külföldi alkalmazotti jövedelem esetén: kétnyelvű munkáltatói igazolás, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított munkaszerződés és utolsó havi fizetési számlakivonat;
 • külföldi vállalkozói jövedelem esetén: külföldi adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás és igazolás a közteher megfizetéséről Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítással, valamint a 3 utolsó havi belföldi fizetési számla kivonata, melyre a külföldi vállalkozói jövedelem érkezik;
 • külföldi nyugdíj esetén: a nyugdíjról szóló határozat Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítással, valamint belföldi fizető számlakivonat, melyre a külföldi nyugdíj érkezik.
1 A Bank saját döntési jogkörében eljárva az igényléshez az itt felsoroltaknál több, esetenként kevesebb dokumentum benyújtását is kérheti.

2 Amennyiben az Ön fizetése vagy nyugdíja legalább három hónapja a Budapest Banknál vezetett folyószámlájára vagy Befektetési Kártya számlájára érkezik, a hitelkártya igénylésénél fizetési bankszámlakivonatra nem lesz szüksége.

3 Felsorolt dokumentumokat mind a Főkártyásnak, mind a Társkártyásnak be kell mutatnia igényléskor.

 
THM: 39,88%1

Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A Tesco Vásárlókártya kibocsátója a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) Az Tesco Global Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) a Budapest Bank Zrt. pénzügyi közvevítője (függő ügynöke). A bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat alapján nyújtja. 

1 Az itt közétett THM 375 000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok,figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, - a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, - a futamidő alatt 12 egyenlő törlesztőrészlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye. A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a fenti értéknél magasabb teljes hiteldíj mutatót (THM) eredményez.

A hitelkártya éves kártyadíja 0 Ft. Amennyiben a hitelkártya aktiválástól, illetve a hitelkártya aktiválás évfordulójától számított harmadik teljes naptári hónap utolsó napján a rendelkezésére álló hitelkeretének kihasználtsága (minden, a hitelszámlán lekönyvelt tranzakció, beterhelt kamatok, díjak, egyéb költségek) eléri a 70%-ot, az éves díj továbbra is 0 Ft. Ellenkező esetben a következő hónap végéig a teljes éves díj beterhelésre kerül.          
A Tesco Pénzügyi Partner a Budapest Bank Zrt. pénzügyi közvetítője (függő ügynöke). Pénzügyi szolgáltató a Budapest Bank Zrt. Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat feltételei alapján nyújtja! A Tesco Vásárlókártya kondíciónak részletes leírását a mindenkori hatályban lévő Hitelkártya Hirdetmény tartalmazza.