Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Az e-mail címem megadásával önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárulok ahhoz, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., a továbbiakban: „Tesco”) a megadott személyes adataimat tárolja, abból a célból, hogy a tesco.hu, az online bevásárlás és a clubcard.hu regisztrációs felületeimhez hozzáférjek. Tudomásul veszem, hogy a megadott személyes adataim további regisztráció elvégzéséig a Tesco kizárólag a fent nevezett célból, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A megadott személyes adatokat kizárólag a Tesco azon munkavállalói kezelik, akiknek a hozzáférése az adatok tárolásához elengedhetetlenül szükséges. A személyes adat tárolásával összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozóként a TESCO PLC / Webpont Kft. jogosult. Tájékoztatást kérhetek az adatkezelésről, kérhetem továbbá a  személyes adataim helyesbítését és törlését, emellett megillet a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat az Adatkezelő az alábbi cégeknek, mint adatfeldolgozóknak, vagy mint az adattovábbítás címzettjeinek átadja.

A honlap neve Az érintett cég neve, székhelye Az érintett cég pozíciója
(adatfeldolgozó, adattovábbítás címzettje)
tesco.hu Webpont Kft. adatfeldolgozó
tesco.hu VISIONLINE Kft. adatfeldolgozó
tesco.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
tesco.hu Kirowski Zrt. adattovábbítás címzettje
tesco.hu HUMANsoft Kft. adattovábbítás címzettje
tesco.hu Micra-S Bt. adattovábbítás címzettje
tesco.hu Prominart Kft. adattovábbítás címzettje
tesco.hu Cherry Pick Kft. adattovábbítás címzettje
tescohuseg.hu Webpont Kft. adatfeldolgozó
tescohuseg.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
tescohuseg.hu Kirowski Zrt. adattovábbítás címzettje
tescohuseg.hu McCann Erickson Kft. adattovábbítás címzettje
tescohuseg.hu Greenroom Kft. adattovábbítás címzettje
tesco-karrier.hu Nexum Kft. adatfeldolgozó
tesco-karrier.hu Webpont Kft. adattovábbítás címzettje
tesco-karrier.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
clubcard.hu GFK Hungária Kft. adatfeldolgozó
clubcard.hu Webpont Kft. adattovábbítás címzettje
clubcard.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
clubcard.hu Kirowski Zrt. adattovábbítás címzettje
tescobaba.hu Cherry Pick Kft. adatfeldolgozó
tescobaba.hu Webpont Kft. adattovábbítás címzettje
tescobaba.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
tescobaba.hu Prominart Kft. adattovábbítás címzettje
tescoszolgaltatasok.hu Webpont Kft. adatfeldolgozó
tescoszolgaltatasok.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
tescoszolgaltatasok.hu Kirowski Zrt. adattovábbítás címzettje
tescoszolgaltatasok.hu Benks-Hyper Kft. adattovábbítás címzettje
tescoszolgaltatasok.hu Budapest Bank Nyrt. adattovábbítás címzettje
tescoszolgaltatasok.hu Big Fish Kft. adattovábbítás címzettje
tescoutazas.hu NUR Kft. adattovábbítás címzettje
tescoutazas.hu Foltnet Kft. adattovábbítás címzettje
tescoutazas.hu Webpont Kft. adattovábbítás címzettje
tescoutazas.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
főznijo.hu Webpont Kft. adattovábbítás címzettje
főznijo.hu Webpont Kft. adattovábbítás címzettje
főznijo.hu Prominart Kft. adattovábbítás címzettje
tescoszines.hu Webpont Kft. adatfeldolgozó
tescoszines.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
tescoszines.hu Kirowski Zrt. adattovábbítás címzettje
tescoszines.hu Prominart Kft. adattovábbítás címzettje
zoldtesco.hu Big Fish Kft. adatfeldolgozó
zoldtesco.hu Webpont Kft. adattovábbítás címzettje
zoldtesco.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
zoldtesco.hu Hammer Advertising Kft. adattovábbítás címzettje
zoldtesco.hu Prominart Kft. adattovábbítás címzettje
csaladimarkak.hu Webpont Kft. adatfeldolgozó
csaladimarkak.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
csaladimarkak.hu Kirowski Zrt. adattovábbítás címzettje
csaladimarkak.hu Prominart Kft. adattovábbítás címzettje
frissdiplomas.hu Nexum Kft. adatfeldolgozó
frissdiplomas.hu Webpont Kft. adattovábbítás címzettje
frissdiplomas.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
tescosms.hu Webpont Kft. adatfeldolgozó
tescosms.hu Carnation Zrt. adattovábbítás címzettje
tescosms.hu Kirowski Zrt. adattovábbítás címzettje
tescosms.hu Prominart Kft. adattovábbítás címzettje
ffdivat.com WARL Group Ltd. adatfeldolgozó
balaton.tesco.hu  Artvertising Kft. adatfeldolgozó
velemenyklub.hu Micra-S Bt. adatfeldoglozó

Elfogadom, hogy a jövőben az Adatkezelő a személyes adataimat olyan további, vele együttműködő, indokolt esetben harmadik országbeli cégeknek is átadja, amelyek az előbb említett cél megvalósítása során az Adatkezelő partnereinek minősülnek.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak ezen cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Fontos tudnivalók:

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak általában ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogathatók, azonban előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak egyes részeinek eléréséhez regisztráció, és ezzel egyidejűleg személyes adatok megadása szükséges. Ezzel együtt, bármely weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Tesco, mint Adatkezelő részére.

Az érintett az internet_feedback@hu.tesco-europe.com elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését (ez utóbbit megteheti postai úton is, a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Marketing Osztály, 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3. postacímre való levélküldéssel). Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A weboldalak:

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.

A weboldalak tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

A Weboldalak harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.

A Weboldalak egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segtíségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használtata nélkül előfordulhat, hogy nem képes hazsnálni az adott weboldal minden szolgáltatását.  Jelen Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását.

Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus levélcímen: internet_feedback@hu.tesco-europe.com

A Clubcard Adatvédelmi Tájékoztatója a www.tesco.hu/clubcard/clubcardrol#adatvedelmi-tajekoztato, az Online Bevásárlás Adatvédelmi Tájékoztatója a www.tesco.hu/bevasarlas/adatvedelem.html weboldalon található.

Záradék

Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (cg.: 13-10-040628, székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.), mint adatkezelő piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából kezelje és tárolja. Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.