Szimbólumok és jelentésük a gyerekrajzokon

Mit rajzol ez a gyerek? Házat, virágot, macit, hegyet vagy létrát? Cikkünkből megismerheti ezek jelentéseit!

Van-e üzenete a gyermekrajzoknak? Egyértelműen igen. Sokat elárulnak a gyermek érzelmi, értelmi fejlődéséről. A rajzban megnyilvánul a gyermek érzelmi élete, az önmagáról alkotott képe, közösségi igénye, viszonyulásai, késztetései, vagyis mindazon elemek, melyek a személyiséget meghatározzák.  A gyermek nem azt rajzolja le, amit lát, hanem azt, amit tud a dologról. Ezért nem kell, mi több nem szabad rajzolni tanítani, mert ezzel megakadályozzuk azt, hogy rajzaikban a tudattalan élmények domináljanak, kreativitása pedig csökken.

A rajzfejlődés fázisai gyermekkorban:

 • 1-1,5 évesen a szálka és a fészek forma rajzolása látható, amelyben megjelennek a szöges, girlandos vagy árkádos formák.
 • 2 éves korban a felnőttek mozgását utánozza, szétszórt firkák jönnek létre.
 • 3-4 évesen már alaksémákat rajzol: házat, embert, fát, napot.
 • 5 éves kor felett részletező rajzok jönnek létre.
 • 6-7 éves kora után a gyermek az formákat besűríti.  Ebben a szakaszban már értelmezhetjük a szimbólumokat is.

A papír melyik részét használja erőteljesebben a gyermek? Melyik része a kidolgozottabb?

 • Felső rész: A szellemi értékek érdeklik, erre lesz fogékony, kíváncsiságát máris inkább ezek a dolgok ébresztgetik.
 • Alsó rész: A biztonság iránti igényét jelzi, valamint azt, hogy inkább a mindennapok történései érdeklik.
 • Bal oldal: Erős a kötődése a múlthoz és az anyához. Ha ezen az oldalon nagyobb ábrák lázhatóak, biztos, hogy jó a gyermek én-képe. Ha keskenyebbek a figurák, szorongást lehet sejteni, ha pedig lap méreteihez képest nagyon kicsik, akkor valószínűek az önértékelési zavarok rejlenek benne.
 • Jobb oldal: apai dominanciára utal. Ilyen helyzetekben a szülők feladata az egészséges egyensúly visszaállítása szeretettel, törődéssel.

Milyen a kicsi vonalvezetése?

 • Kemény, egyenes, határozott vonalak jellemzik: ezek a gyerekek sokszor akaratosak, öntörvényűek, hamar döntenek. Nehéz befolyásolni őket. Szerető türelemmel, elfogadással többre lehet velük menni,mint a kemény fegyelmezéssel.
 • Laza, gömbölyded vonalak jellemzik: a gyermek személyisége rugalmas, könnyen alakítható. Bátorítani kell és segíteni, hogy legyen saját akarata.

Szimbólumok a gyermekrajzokon:

 • Ház: az ego megnyilvánulása. Meg kell nézni a helyzetét, a méretét, a jellegét, a kidolgozottságát és az alkotóelemeit (ablak, ajtó, tető, kémény, füst) külön jelentéssel is bírnak. A házból kiszálló füst azt az érzelmi melegséget jelzi. A háztető viszonylag sötét színe, a berajzolt cserepek a gyermek önmagát védő magatartására utalnak. Ha az ablakok nagyok és színesek, a gyerek kíváncsi és nagy a fantáziája. Ha a kapu vagy ajtó kicsi zárkózott a gyermek.
 • Fa: érzelmeket jelenti. A lap bal oldalán álló fa az anyai, a jobb oldalán álló az apai érzelmekre utal.
 • Nap: a szeretet, derű, védelem, oltalom jele. Ám nem mindegy, honnan kapja ezt a védelmet! Az apai védelem a jobb oldalon megjelenő, az anyai a bal oldalon megjelenő napocskák képe.
 • Kerítés: a lehetőségek korlátozása. Fontos, hogy mekkora, hol, illetve mi előtt látható, és milyen a jellege.
 • Út: életút. Lehet egyenes, elhajló, párhuzamos. Az elágazás valamilyen döntési lehetőséget jelez, az útkereszteződés komoly problémára utal.
 • Madarak: szabadság jelképei.
 • Pillangók: a szárnyaló fantáziát jelentenek.
 • Vicsorgó fogak, a karmok: agresszivitás jelei.
 • A maci, a kutya, a cica, a mókus, a sün, a kisegér barátságos ábrázolással a szeretet jelei. A karmokkal ábrázolt vagy vicsorgó állatok viszont a félelmet, agressziót testesítik meg.
 • Virágok: szeretet megnyilvánulásai.
 • Felhők: problémák észlelését jelzi.
 • Sűrű eső: bizonytalanság, lehangoltság jelképe. A halálfélelmet is jelezheti.
 • Folyó, tó: a szeretet áradását jelzi. Ezért is fontos, hogy a rajz melyik térfelén, az anyai vagy az apai oldalon található.
 • Hegy: leküzdendő akadályok. Minél sziklásabb, havasabb, annál nagyobb az akadály.
 • Létra: szellemi fejlődés, felfelé jutás
 • Lépcső: a felfelé vezető a szellemi fejlődés, míg a lefelé haladó a hanyatlás megfelelője.
 • Királylány: kislányok rajzának kedvelt témája. Legtöbbször önmagukat rajzolják meg a királylány rajzban. Annak üzenetét hordozza, milyen mértékben kényeztetik, szeretgetik, milyen fontos szerepet játszik ő családja életében. Ha a királylány ékessége a nagy hajkorona, az az anyai gondoskodás, szeretet jele.

Ember-rajz: fontos a nagysága, elhelyezkedése és a rajz részletezése (van-e szája, haja) Nem mindegy, hogy ez vicsorgó száj, amely félelmet kelt, vagy segélykiáltásként kerekített, üvöltő forma, esetleg túlmímelt, mesterkélt- mind a kommunikációban megjelenő érzelmet közvetíti. A szem arról beszél, látják-e őt, a gyermeket, a fül arról, hallják-e őt. A kezek a kapcsolattartás és a kommunikáció jelei. Az érintés szeretetet is jelent, védelmet is. A jól megrajzolt haj a  szeretet jele.

A gyermek nem azt rajzolja le, amit lát, hanem azt, amit tud a dologról.
Szerző: Kőpataki Krisztina

Kapcsolódó cikkek