Balkezesek Világnapja II. Fiziológiai háttere, előnyei, híres balkezesek

Az emberek döntő többsége a jobb kezét tekinti elsődlegesnek és azt is használja a tevékenységei elvégzéséhez. Azonban kb. minden hetedik ember (az adat az ún. ipari társadalmakra vonatkozik) használja ma dominánsabban a bal kezét a jobb helyett – ezt nevezik balkezességnek.

Általánosságban elmondható, hogy nincs IQ-különbség a jobb- és balkezesek között, de arra vannak bizonyítékok, hogy a balkezesek kreatívabbak, vagyis hatékonyabban képesek ismereteiket továbbgondolni és azokból új koncepciót alkotni.

Ennek az aránynak nemcsak a genetika az oka, hanem a társadalmak a balkezességet elutasító hagyományai is. A balkezesség nem megszokás, hanem biológiai alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben előnyben részesítő kézhasználat. A balkezesek aránya a nyugati országokban folyamatosan nő. Érdemes megjegyezni, hogy már a majmoknál is megfigyelhető, hogy van domináns kezük.

A pedagógia mai álláspontja szerint balkezes gyereket „átszoktatni”szigorúan tilos. Már a magzati korban eldől, hogy melyik agyfélteke lesz a domináns és ennek a megváltoztatására tett kísérlet súlyos zavarokhoz vezethet. Ilyen például a dadogás olvasási- (diszlexia) írási- (diszgráfia), számolási (diszkalkulia) nehézségek, magatartásbeli problémák, egyensúlyzavar, könnyen veszíthet magabiztosságából és egyéb lelki problémák alakulhatnak ki. Átszoktatás helyett inkább segíteni kell a gyermeket, például az írástanulásnál meg kell mutatni neki a megfelelő technikákat (hogyan formálja a betűket, számokat stb.).

Egy jobbkezeseknek szánt világban kevés a balkezességből származó előny, de tény, hogy léteznek. Például a sebészetben hasznos lehet, ha mindkét kéz egyformán ügyes. Balkezes vagy ballábas sportolók, harcosok előnyre tehetnek szert azáltal, hogy jobbkezes ellenfelüknek meglepetést szereznek a szokatlan oldal használatával. Különösen a baseballban és a ökölvívásban terjedt el, hogy a balkezes sport játékosokat, balkezes ütéseket southpaw-nak nevezik, nincs negatív értelme, csak a játékosok megkülönböztetésére használják. Egyre több olyan sportág lesz, amelyben balkezesek is képviseltetik magukat. Legyen az tenisz, asztalitenisz (a kínaiak és japánok között sok a balkezes, és ezt nagyon jól tudják kamatoztatni, jó eredményeket érnek el), teke, vívás, sportlövészet, kajak vagy kenu, vízilabda, kézilabda, kosárlabda, a bal kéz használata új lendületet vitt a sportba. Vannak olyan játékosok, akik jobban szerepelnek, jobban teljesítenek balkezesként, mint jobbkezes társaik.

Az európai műszaki szabványok az eszközök jobb kézzel való kezelését feltételezik, ezért tipikusan a balkezesek jobbkeze jelentősen ügyesebb, mint a jobbkezesek bal keze.

Híres balkezesek

A világ talán leghíresebb zeneszerzői mind balkezesek voltak, úgy, mint Mozart, Bach, Beethoven. Az irodalomtörténet nagyjai között is számos balkezest tartunk számon, úgy, mint Mark Twain, Franz Kafka, Andersen, Goethe, illetve Petőfi Sándor. A polihisztor Leonardo da Vinci, valamint a  Pablo Picasso világhírű festő úgyszintén balkezes volt.

Albert Einstein a tévhitek ellenére jobbkezes volt. Hasonlóképpen valószínű, hogy Jeanne d’Arc sem volt balkezes. A különféle középkori képeken azért ábrázolják őt fegyverrel a bal kezében, mert akkoriban a balkezesség egyértelműen a gonosz jelének számított, így igazolandó, hogy az orléans-i szüzet jogosan ítélték máglyahalálra. Marilyn Monroe-ról és Winston Churchill-ről szintén tévesen állították balkezességüket.

A kutatások szerint az ősember mindkét kezét egyformán használta, azonban egyes teóriák szerint a fegyverhasználat tette szükségessé a kezek munkamegosztását. A szívük védelmének érdekében a férfiak a pajzsot a bal karjukkal fogták, miközben a jobb kezükben támadó fegyverrel hadakoztak. Ráadásul a vallási előítéletek tovább mélyítették a szakadékot jobb- és balkezesek között. A Bibliában például többször megtaláljuk a jobb kéz magasztalását, és a bal kéz elítélését.
Szerző: G.O.

Kapcsolódó cikkek