Ön milyen stílusú szülő?

Közismert tény, hogy nevelési stílusunk nagy hatással van gyermekeink fejlődésére és fontos következményei vannak felnőtt életük sikeressége szempontjából.

A szülők által alkalmazott nevelési stílusoknak négy fajtáját különböztethetjük meg.

 Tekintélyelvű szülő

Jellemzők: Megköveteli a szabályok betartását, erős kontrollt gyakorol és rendkívül domináns. Rendszeresen alkalmazza a büntetés módszerét.

Következmények: A kutatások azt mutatják, hogy a tekintélyelvű szülő hatása alatt felnőtt gyerekeknél kevésbé fejlettek a szociális- és kommunikációs készségek, illetve sokszor előfordul, hogy maguk is autoriter személyiségekké válnak. Sajnos ez a nevelés módszer nem segíti elő a későbbi, meghitt, szeretetteljes kapcsolatot a szülőkkel, vagyis egyszerűen és drasztikusan fogalmazva felnőve ugyanígy fognak viselkedni szüleikkel.

Hanyag szülő

Jellemzők: Ők azok a felnőttek, akik egészen egyszerűen nem veszik komolyan a szülői szerepet. Kevés időt töltenek a gyerekükkel, és hajlamosak hagyni, hogy kedvükre tévézzenek, számítógépezzenek.

Következmények: Az így felnövő gyerekek általbán nem képesek vagy csak nagyon nehezen a szabályok betartására, nagy gondot szokott jelenteni az önuralom kérdése, és ezekből következően bizony sokszor fordul elő náluk viselkedési probléma is. Sok esetben a kommunikációs készségfejlődésben is elmaradnak társaiktól.

Elnéző szülő

Jellemzők: Figyelmesek, sokat kommunikálnak a gyerekekkel, viszont a szabályok betartásában kissé rugalmasak, szélsőséges esetben egyenesen következetlenek. Az elnéző szülő általában engedékeny és inkább baráti mintsem szülő-gyermek viszonyra törekszik.

Következmények: Ez a nevelési stílus segíti a gyermeki kreativitást, fejleszti a kommunikációs készséget viszont az így nevelkedett gyerekek kevésbé képesek az önuralomra. A korlátok hiánya, vagy a követelmények nem következetes betartása pedig bizonytalanná teheti a gyermeket, hiszen nap kap kapaszkodót a világban való eligazodáshoz.

Hiteles szülő

Jellemzők: Függetlenségre nevelik gyermekeiket, biztatással motiválnak és támogatnak. Nem jellemző a drasztikus fegyelmezés és büntetés sokkal inkább a „terelgetés”, bátorítás, támogatás, a gyermek gondolatainak, motivációjának megértése.

Következmények: A kutatások azt mutatják, hogy ez a nevelési stílus van a legjobb hatással a gyerekek későbbi életére. Az ilyen környezetben felnőtt gyerekekből lesznek a legjobb munkavállalók, vezetők és élettársak. Ennek oka pedig, hogy rendkívül független, önállú gondolkodású felnőttekké válnak, magas szintű szociális és kommunikációs készségekkel, megfelelő mértékű önkontrollal.

A gyermek iránt érzett feltétlen szeretet, tisztelet és megbecsülés teremti meg a legjobb alapokat egy sikeres felnőtt élethez.
Szerző: Rácz Anikó

Kapcsolódó cikkek