Gyermekek jogainak világnapja

A gyermekek jogainak világnapját november 20-án tartják világszerte, így Magyarországon is. 1954-ben ajánlotta először erre ezt a napot az ENSZ közgyűlése. Mit is jelent ez ma?

A gyermekek jogai – Az ENSZ Egyezmény Defence for Children International kiadványa alapján:

Minden gyermeknek joga van a szeretethez és a gondoskodáshoz.

Minden gyermek egyenlő.

Minden gyermeknek joga van a megfelelő és egészséges táplálkozáshoz.

Minden gyermeknek joga van tanulni és iskolába járni.

Minden gyermeknek joga van az egészségügyi ellátáshoz.

Minden gyermeknek joga van játszani.

Tilos a gyermekeket dolgoztatni.

Tilos a gyermekeket bántalmazni.

A gyermekeket nem lehet kitenni erőszaknak és háborúnak.

Tilos a gyermekeket szexuálisan zaklatni.

A gyermekeknek joguk van véleményük kifejtéséhez.

A gyermekek megválaszthatják saját vallásukat.

A gyermekek azzal találkozhatnak, akivel akarnak.

A gyermekeknek joguk van információkhoz jutni.

Különös figyelmet kell fordítani a család nélkül élő gyermekekről való gondoskodásra.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a menekült gyermekekre.

Fokozottan kell gondoskodni a fogyatékkal élő gyermekekről.

A törvénnyel összeütközésbe került gyermekekre kitüntetett módon kell figyelni.

A gyerekeket egészen az újkorig a szüleik, elsősorban az apjuk tulajdonának tekintették. Ő döntött életükről, munkaerejükről, oktatásukról. A gyermekek pedig engedelmességgel tartoztak neki. Csupán az iparosodás idején, az iskolakötelezettség bevezetését követően kezdett különbséget tenni a „polgári társadalom” a gyermekek és a felnőttek világa között, ami megváltoztatta a gyermekek kötelességeivel és engedelmességükkel kapcsolatos nézeteket. Az amerikai függetlenségi háború és a francia forradalom (1776 és 1789) óta az emberi jogokat övező kiemelt figyelem oda vezetett, hogy alaposabban kezdtek foglalkozni a gyermekek helyzetével. 1833-ban Nagy-Britanniában a gyáripari törvényben megtiltották a 9 évesnél fiatalabb gyerekek alkalmazását a gyárakban, 1842-ben pedig a bányászati törvényben korlátozták föld alatti munkavégzésüket. 1896-ban Németországban a Polgári Törvénykönyv büntetéssel sújtotta azokat a szülőket, akik bántalmazták gyermeküket, vagy nem gondoskodtak róluk megfelelően. 1899-ben az Egyesült Államokban létrehozták a fiatalkorúak bíróságait. A pedagógus Ellen Key 1902-ben a gyermekek évszázadának nevezte a XX. századot. Noha a kizsákmányolás, a gyermekmunka és gyermekprostitúció sokukat megfosztotta gyermekkoruktól, a XX. század mégis a gyermekjogok történetének legfontosabb korszaka volt.

Tehát 1959-ben ezen a napon fogadták el „A gyermeki jogok nyilatkozatát”, majd 1989-ben „A gyermekek jogainak konvencióját”. A konvenciót Magyarország 1990. március 19-én írta alá. Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját. Az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt 1997-ben fogadta el, a jogszabályba mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít. E jogszabály határozza meg a gyermekek jogait, és szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak érvényesítése területén. Az európai uniós elvárásoknak megfelelnek a Magyarországon deklarált gyermeki jogok.

A gyermekjogok nem pusztán a gyermekek jogi státuszát foglalják magukba, hanem a kormányok azon kötelezettségéről szól, hogy lehetővé́ tegyék a gyermekjogok érvényesülését az élet valamennyi területén.
Szerző: G.O.

Kapcsolódó cikkek