Kisleányból nagymama…

A családunk is állandó mozgásban van. A különböző életszakaszok más és más kihívásokat tartogatnak. Bizony érezhetjük úgy, hogy nehéz megfelelni azoknak, ami teljesen természetes.

A család az, amelyet népszerű szóval „elsődleges szocializációnak” szokás nevezni, mivel itt jelenik meg legtisztábban a nemi jelleg, és a vezérlésbeli különbség. Egészséges esetben itt él legtisztábban együtt a két eltérő, ám valójában egymást kiegészítő nem. A gyermek itt találkozik először az őt körülvevő világgal, és a környezet megélt hatásai ebben az együttélési formában alakítják ki alapvető milyenségét, identitását. A család alapja két ember találkozása, s életük összefonódása. Az életesemények függvényében a két ember szerepe, s a család folyamatos változásokon megy át, életciklusuk újabb szakaszokba lép, amikor a családtagok életében új belső szükségletek keletkeznek, s egyúttal addig ismeretlen külső elvárásoknak is meg kell felelni. Ezek a változások okozhatnak szorongásokat az egyénben, de mivel előre tudhatóak fel lehet készülni rájuk.

A családi élet változásai hét különböző szakaszra bontható.

  1. A házasodás, fészekrakás, családalapítás.  Önálló élet kialakítása, a saját család alapjainak megteremtése. A két ember alkot már egy külön családot. Megtanulnak egymásért felelőséget vállalni, kölcsönösen alkalmazkodni egymáshoz. Ebben az életszakaszban ezzel párhuzamosan még fontos a szakmai fejlődés, a munkahelyi előrejutás is mind a nő, mind a férfi életében.fiatal_pár_költözés
  2. A szülővé válás. Az első gyermek megszületésével gyökeresen átalakul a pár kapcsolata egymással és a külvilággal egyaránt. A gyermek teszi anyává és apává a párt. Első helyen már a gyermek áll. Mindkét szülő naponta megtapasztalja, hogy kevesebb idő jut saját magára. Át kell alakítani az eddigi társkapcsolatot, s már mint klasszikus értelemben vett családként – amely áll anyából, apából és utódból- kell megtanulni élni. Legfontosabb, hogy ki tudjuk alakítani a babával való bánásmód rutinját, hogy támogassuk egymást a szülő szerep elsajátításában, de ugyanakkor vigyázni kell arra, hogy megmaradjon a női és a férfi szerep is.család_baba
  3. Kisgyermekes család. A gyermekek gyorsan fejlődnek, mind testileg, mind lelkileg. A kisgyermek is átformálja a családot. A fejlődésével a szülőknek is lépést kell tudni tartani. A szülő viselkedése mintául szolgál a gyermeknek. Ezzel párhuzamosan az eddig megszokott napi rutin is változik, hiszen a gyermek elkezdi a bölcsődét vagy az óvodát. Az édesanya visszatér a munkájához, a család mellett ott is teljesítenie kell. A férj jelentheti ilyenkor a legnagyobb támaszt az egyébként is bizonytalanságban gyötrődő anyuka számára, akinek meg kell küzdenie a gyermekétől való első elszakadás érzésével, valamint a munkába állás kezdeti félelmeivel. Kisgyermekes családokban a kistestvér érkezése is más kérdéseket hoz felszínre. El kell tudni fogadtatni a nagyobb gyermekkel a kistestvért, illetve okosan kell immár kétfelé megosztani a szülői figyelmet.család_karrier
  4. Iskolás a családban. Nagy váltás a család életében, hogy a gyermeknél kezdetét veszi az értelmi nevelés.  A napirendet már az iskolában írják, s nem otthon. A gyermeknek meg kell szoknia, hogy a mindennapjait a szabályok írják elő. Meg kell tanulnunk, hogy a gyermek otthoni létét ne határozza meg az iskolából hozott teljesítménye.tanuló_kisfiú_gondterhelt
  5. Serdülőkorú a családban. A legviharosabb korszak lehet a családok életében. Azt hittük eddig jól ismerjük gyermekünket, de a serdülő személyisége, úgymond látványosan újjáépül. Nem a szülő szava már a mérvadó, hanem a kortársaké. A legfontosabb az elfogadás és a megértő szeretet, gondoljunk vissza saját magunk kamaszkori lázadásaira, valamint vigasztaljon bennünket a tudat, hogy ez is véget ér rövid idő alatt.kamasz_énekel
  6. A gyermek elhagyja a családi fészket. A gyermekünk megkezdi önálló életét. Bízzunk a példamutatásunkban és nevelésünkben, s így könnyebben tudjuk támogatni szárnybontogatásait. Az otthonukban magukra maradt szülők újra egymásra találhatnak, több idejük jut ismét egymásra.generáció_nők
  7. Nyugdíjas évek. Továbbra is szülőként funkcionál a pár, de családjuk mellé kapnak egy újabbat illetve a család kibővül újabb tagokkal. Az új családszerkezetben már mint nagymama és nagypapa a főszereposztásuk. A nyugdíjas lét legnehezebb kihívása, hogy a szükségtelenség érzését elkerüljük, hogy megfelelő elfoglaltságot találjunk magunknak.baba_idős_kézfogás

Láthatjuk az évek múlásával változik a család és változik a benne betöltött szerepünk is. Az élet újabb és újabb kihívásaira kell reagálnunk, amelyek természetesek és megoldhatóak. A legfontosabb – amely egyben a  megoldások alapja is – az egymásiránti szeretet és tisztelet. Éljék meg boldogan a változásokat!

Az életesemények függvényében a két ember szerepe, s a család folyamatos változásokon megy át, életciklusuk újabb szakaszokba lép, amikor a családtagok életében új belső szükségletek keletkeznek, s egyúttal addig ismeretlen külső elvárásoknak is meg kell felelni.
Szerző: Kőpataki Krisztina

Kapcsolódó cikkek